Kursus

Få ny inspiration og viden på vores årlige krolfkursus! Eller få en instruktør fra DGI Krolf på besøg i din klub.

Hos DGI Krolf afholder vi årligt et kursus for dig, der spiller krolf. Her kan du lære om det praktiske spil, regler og kampsedler. Kurset finder sted i begyndelsen af sæsonen, som løber fra 1. april til 1. oktober.

Dog har du altid mulighed for at få en instruktør i DGI Krolf på besøg i din klub. Instruktøren kan give dig inspiration til banen, opdatere dig om regler og meget mere.  Det koster instruktørens timeløn plus kørsel. 

Kontakt DGI Krolf for mere information.