Kursus

Få ny inspiration og viden på vores årlige krolfkursus! Eller få en instruktør fra DGI Krolf på besøg i din klub.

Med DGI Krolf har din klub altid mulighed for at få en af vores instruktører på besøg. Instruktøren kan lære jer om det praktiske spil, give jer inspiration til banen, opdatere jer om regler og meget mere. Det koster instruktørens timeløn plus kørsel.

Kontakt os for mere information.