Gravel - Kaffegrums og grusveje, Lind v/Herning

Hvornår
20. nov 2021 kl. 10:00 til 13:00
Hvor
Alpi Hallerne, Kollundvej 33, Lind, Herning, 7400 Herning, Danmark
Hvem
Udøvere, begynder, letøvede, øvede

Nummer
2021 06 32 5004

Kaffegrums & Grusveje er et tilbud til dig der ønsker en træningstur i flotte omgivelser. Vi kører på Gravel-, MTB- eller Crosscykler.

Ambitionen er at give dig en god tur på ca. 2 timer plus minus 30min. Valg den distance du forventer at kunne køre på ca. 2 timer - så er vi sikker på at kaffen er varm, når du kommer retur. Hver distance har tilknyttet minimum en kaptajn/rutekyndig, som du har mulighed for at følges med.  

De Små Klinger er værter for to flotte ture:

35-45km - turen går vestpå ad Rind Kirkesti til Jydevad Plantage, videre ned igennem Hareskoven og tilbage over Høgild.

50-60km - turen går østpå over Gunderup, Kollund og Langelund til den rammer Nørlund Plantage, herefter går den tilbage vestpå via Søby Brunkolslejr, Fasterholdt Plantage og hjem via Ring Kirkesti og Lind Grusgrav.

Efter turen er der en kop kaffe og et stykke kage. 

Vi kører efter en GPS-downloadet rute. Ruten er altså ikke markeret med skilte eller andet. Har du ikke selv én en GPS cykelcomputer skal du være opmærksom på at følges med nogen der har. Kaptajnen/ den rutekyndige fra De Små Klinger kender ruten. 

Det er en social træningstur og vi holder tempo på ca. mellem 15-25 km/t alt efter vind, vejr og terræn. 

Man håndterer selv defekter, hvorfor det er vigtigt at have grejet med til reparationer. 

Vi samler op undervejs i grupperne, når der er kørt svære passager og holder os i det hele taget orienteret om dagsformen hos deltagerne.

Turen er overvejende grus og skov; nogle gruspassager er langsomme, med huller, græs og sten og nogle er lige så hurtige som asfalt. 

Info 
75 kr. pr deltager. Max. 40 deltagere. 
Kaffe og kage, når vi kommer tilbage. 
Turen arrangeres i samarbejde med De Små Klinger.

Sted 
Start og mål v. Alpi Hallerne i Lind, Kollundvej 33, 7400 Herning

Deltagelse kræver: 
Gravel, MTB eller Cross cykel i god stand. Ved defekter kan der være et stykke vej til hjælp, så medbring som min. ekstra slanger og lappegrej - supplér evt. med værktøjstool, kædesamler og samleled. Vi anbefaler, at du også har en GPS cykelcomputer alternativ følges med en der har.

Ruten  
Ruten sendes til download pr mail i dagene op til turen.  
Forventet køretid ca. 2 timer.

På gensyn!

Husk  
•    MTB, Cross, Gravel eller Landevejscykel i god stand med knopdæk.   
•    Medbring som minimum ekstra slanger, lappegrej, værktøj med kædesamler og samleled.  
•    Påklædning efter forholdene.  
•    Energiprodukter til hele turen.  
•    Rigeligt med væske.   
•    Deltagelse foregår på eget ansvar.  
•    Der skal bæres hjelm under hele arrangementet.  
•    Der køres efter færdselsloven, og vis hensyn til andre brugere af naturen.  
 

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer