Du kan være frivillig på flere måder

Der er mange forskellige frivilligopgaver - alt efter hvor meget tid og energi du har overskud og lyst til at investere i det store frivillige fællesskab til Landsstævnet i 2022.

Projektgruppe for frivillige:

Vi udarbejder rekrutteringsstrategi og sikrer at vi på baggrund af den når i mål med at rekruttere 4500 frivillige fra hele Fyn, der løfter 55.000 frivilligtimer til L2022 i Svendborg. Gruppen er sammensat af foreningsledere fra hele Fyn, der hver især har deres erfaring med at lede frivillige og projekter. I projektgruppen er opgaven omkring Landsstævnet fordelt over en længere periode, da det både handler om at foretage og fortolke den evaluering der er modtaget fra sidste Landsstævne, planlægge en rekrutteringsindsats, og efterfølgende igen give en evaluering til den næste værtsby.

Områdeledere:

For at kunne afholde et Landsstævne med 4500 frivillige har vi brug for fag-faglige ledelseskompetencer. En områdeleder er således med til at lede på et konkret område som f.eks. skoleindkvartering, camping, eller bespisning. Områdelederen bidrager med viden og erfaring til opgaveløsningen, og har et hold af teamledere, der understøtter udførelsen. Her er projektperioden/involveringsperioden afgrænset til ca. 2 år før afholdelsen af Landsstævnet.

Teamledere:

Teamlederen i den frivillige organisationen vil typisk have et hold af frivillige hjælpere, der er med til at udføre den konkrete opgave. På en skole, der skal indkvartere deltagere, vil en teamleder sammen med et hold af frivillige, være den der har ansvaret for at deltagerne føler sig godt tilpas under indkvarteringen, og det er teamlederens opgave at sørge for at alle frivillige er på plads på den konkrete opgave og lokation.

Frivillig-hjælper:

Som frivillig-hjælper er du den, der gør den største forskel for de 25.000 deltagere, der er med i Landsstævnet. Det er dig der møder deltagerne når du udleverer mad, hjælper med at parkere biler, får campingvognene ind på campingpladsen og ud igen når Landsstævnet er forbi i Svendborg. Du kommer til at arbejde side om side med 4500 andre frivillige i orange T-shirts.