Camping

Her finder du info, regler og rutebeskrivelser for camping på Landsstævnet.

Der er 2 campingområder (Stigsborg og Skalborg), og deltagerne er blevet fordelt på disse ud fra, om de har valgt telt eller campingvogn, og ud fra hvilken landsdel, deltageren har valgt ved tilmelding. Du modtager en mail omkring hvilken campingplads, du skal bo på. Følg anvisningerne fra den mail. Bemærk, at du ikke har fået en separat billet til din overnatning - det er din deltagerbillet, du skal bruge på dit indkvarteringssted. 

Campingområderne er primitive og er uden strøm. Der er toilet, bad og vandposter. Der er desuden opbevaringsbokse, som du kan leje for 20 kr. I boksene er der stikkontakter, hvor du kan oplade din mobil, mens den er låst inde.

Camp Stigsborg

Camp Stigsborg (Stigsborg Brygge, 9400 Nørresundby) på Nørresundby-siden er for telte og tenthouses. Det er også tilladt at stille camplets op her.

Det er muligt at parkere lige ved camp'en - mere om parkering

Rutebeskrivelse til Camp Stigsborg fra syd

Rutebeskrivelse til Camp Stigsborg fra nord

Hvis du har bestilt mad, vil den blive udleveret i Nørresundby Idrætscenter (der er godt en kilometer fra campen til idrætscentret).

Camp Skalborg

Camp Skalborg (Dyrskuevej, 9000 Aalborg) på Aalborgsiden er for campingvogne. Skyttecampen ligger også i Camp Skalborg (både mulighed for telt og campingvogn).

Det er muligt at parkere 1 km fra camp'en - mere om parkering

Rutebeskrivelse til Camp Skalborg fra syd

Rutebeskrivelse til Camp Skalborg fra nord

Hvis du har bestilt mad, vil den blive udleveret i Agri Nord Idrætscenter.

Din ankomst

Se rutebeskrivelser nederst på denne side.

Vi står parat til at modtage dig fra den 28. juni 2017 kl. 14.00. Det er ikke muligt at komme ind på campen tidligere, men har du lyst til at besøge vores dejlige område og by før, er du meget velkommen. Vi henviser til områdets dejlige campingpladser. 

Når du ankommer til Campen, modtages du af frivillige hjælpere, der guider dig videre mod dit område.

For at reducere evt. ventetid mest muligt, bedes du have din billet klar ved, således at den hurtigt kan indscannes.

Hver landsdel har fået tildelt et område på Campen.

I dit område vil en repræsentant fra din landsdel være behjælpelig med at få dig på plads.

Skytterne er en del af camp Skalborg. Skytternes område er et særskilt område på campen.

Ved ankomsten udleveres der et reglement for Campen. Reglementet indeholder retningslinjer for dit ophold og hvordan du kommer i forbindelse med de forskellige personer du har behov for.

Orientér dig om pladsens indretning når du ankommer, så du er bekendt med nærmeste vej til brandposter, bespisningssted, bad, toiletter, grillarealer, information mv.

Pladsen skal forlades senest søndag den 02. juli 2017 kl. 14.00

Armbånd

Når du ankommer til campen vil du i forbindelse med scanning af din landsstævnebillet (du kan printe den hjemmefra eller vise billetten i L2017-app’en på din telefon) få udleveret et deltagerarmbånd. Dette armbånd er din adgang til alle aktiviteter, faciliteter, gratis busser osv. i landstævneperioden. Sørg for altid at bære det synligt. Uden armbånd ingen adgang. Mere om armbånd

Biler og transport

Når først deltagerne er ankommet til pladsen, skal bilen parkeres på de anviste p-pladser. Det er ikke tilladt at køre ind på campen under Landsstævnet.

Til gengæld kører busserne i pendulfart mellem indkvarteringsstederne og aktivitetsstederne. Herudover vil der være færge fra Camp Stigsborg til stævnecentrum – alle busser og færgen kan naturligvis benyttes gratis, ved fremvisning af et landsstævne-armbånd. 

Mere om transport

Mere om parkering

Hvordan du skal bo

Campingvogne/Camp Skalborg:

Der vil på campingpladsen være markeret et felt på 6x8 meter. Der er krav om en afstand på 3 meter til nærmeste camping-enhed, hvilket efterlader et felt på 6,5x3m til campingvognen.

Altså har hver campingenhed et felt på 6,5x3m som man skal holde sig inden for. Man må godt stille op med en lille vogn og fortelt, så længe det holder sig inden for feltet på 6,5x3m.

Er I en familie/gruppe som har bestilt 2 campingfelter i alt, er det tilladt at opstille 1 campingvogn med 1 fortelt på 2 campingfelter ved siden af hinanden. Det forudsætter fortsat at sikkerhedsafstanden på de 1½ m. overholdes rundt om enheden.

Det er ikke tilladt at sammenkoble flere enheder.

Campingenhed.png

Der må ikke placeres biler i campingområdet. Disse skal parkeres på de nærliggende P-pladser.

Telte/Camp Stigsborg:

Telte placeres i felter på 500 m2, hvor der er plads til 20-22 telte.

Mellem felterne er der 5 meter brandvej. Disse skal altid friholdes.

Antal telte i hvert felt er naturligvis afhængig af, om det er små igloo-telte eller store villatelte, der kommer flest af. Landsdelskoordinatorerne skal være opmærksomme på dette, og sørge for at der bliver plads til alle.

Der må ikke placeres biler i teltområderne. Disse skal parkeres på de nærliggende P-pladser.

Vi forbeholder os ret til at flytte biler, der er efterladt på Campen. Dette vil ske for ejers regning.

Camp-regler

Vi bor tæt, så alle anvisninger mht. grill, el osv. skal overholdes.

Det er ikke tilladt at tage gæster med ind på campen.

Autocampere eller tilsvarende er hjertelig velkomne, men må ikke køre/startes i stævneperioden. Generatorer er ikke tilladt.

Der skal være ro kl. 23, så de der ønsker at sove kan få mulighed for det.

Alle anvisninger fra de frivillige – vagtpersonale og brandpersonale skal naturligvis følges.

Der vil være åbent på campingområdet døgnet rundt, og man skal vise armbånd for at komme ind. 

Bad og toiletter

Der er placeret toiletter rundt i områderne. Der er badefaciliteter inden for ca. 400 meter fra din enhed.

Det er et fælles anliggende at bruge disse faciliteter på en sådan måde, at så mange kan komme til på den korte tidsperiode der er til rådighed, og faciliteterne skal efterlades i samme stand, som man selv ønsker at komme til dem.

El- og gasinstallationer

Da alle camps i forbindelse med Landsstævnet er midlertidige pladser, er det et krav, at alle el- og gasinstallationer skal være sikkerheds- og funktionsmæssigt i orden og opfylde bestemmelserne i gasreglementet udstedt af Sikkerhedsstyrelsen.

På hver campingenhed henstilles til, at der højest er 1 stk. 11 kg gasflaske.

Der vil ikke være mulighed for at bruge din grill i tilslutning til din enhed, til gengæld har vi indrettet grillpladser, hvor der på forsvarlig måde kan grilles, og hvor du kan komme af med din varme aske.

Der er mulighed for opladning af mobiltelefoner både på campen og rundt omkring på stævneområdet.

Affald

Ved ankomsten til campen får du udleveret affaldsposer.

Såfremt du får brug for yderligere kan disse fås i informationen eller hos en af de frivillige.

Rundt på campen er der opstillet affaldscontainere, som vi vil bede dig benytte, så campen altid fremstår ren og ryddelig.

Friluftslejren

Alle, der ønsker at være tæt på naturen og nyde det gode friluftsliv, har kunne vælge at campere i Friluftslejren