DGI Landsstævne i Svendborg udskydes til 2022

DGI Landsstævne, der er Danmarks største idrætsfestival med omkring 25.000 deltagere, flyttes fra 2021 til sommeren 2022. Det besluttede Landsstævnets bestyrelse 2. september.

Landsstævnearenaen fra DGI Landsstævne 1994

Det bliver først i 2022, at DGI Landsstævne vil samle over 25.000 idrætsaktive og tusindvis af gæster i Svendborg. DGI Landsstævne udskydes fra 2021 til 30. juni-3. juli 2022.

”Det har været en svær beslutning at udskyde Landsstævnet til 2022, men det er det eneste rigtige at gøre. Et Landsstævne skal være en helt særlig oplevelse for både deltagere, gæster, frivillige og værtskommunen, og corona-situationen gør det umuligt for os at planlægge på en måde, så vi kan sikre gode oplevelser med masser af idræt, bevægelse og fællesskab i 2021,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

Beslutningen om at DGI Landsstævne udskydes til 2022 blev truffet af Landsstævne-bestyrelsen 2. september.

”Vi har glædet os så meget til at være værtskommune for DGI Landsstævne i 2021 og bygge videre på oplevelserne fra dengang, der var Landsstævne i Svendborg i 1994. Men vi kan ikke stå på mål for at fortsætte planlægningen af noget, hvor der er så stor usikkerhed. Derfor udviser vi rettidig omhu ved at udskyde Landsstævnet,” siger borgmester i Svendborg Kommune, Bo Hansen.

Siden DGI Landsstævne i Aalborg i 2017 har DGI og Svendborg Kommune arbejdet henimod at arrangere Danmarks største breddeidrætsevent 1.-4. juli 2021 på Sydfyn.
Men Svendborg må nu vente indtil sommeren 2022 med at være værtskommune for DGI Landsstævne.

Danmarks største idrætsfestival

Målet var, at DGI Landsstævne skulle samle omkring 25.000 idrætsaktive deltagere til Danmarks største idrætsfestival. Der var lagt op til en deltagerparade gennem Svendborg med mindst 15.000 deltagere, efterskoleshow på Landsstævnearenaen med over 6.500 elever, og 400 workshops med idrætsaktiviteter, hvor deltagerne skulle mødes på kryds og tværs. Samtidig skulle Svendborg summe af liv og god stemning med festtelte, musik og masser af liv i gaderne.

Planen har hidtil været, at både DGI, Svendborg Kommune og Efterskoleforeningen i september ville sætte ekstra skub i forberedelserne af Landsstævnet. Bl.a. i arbejdet med at engagere frivillige og ambassadører, rekruttere deltagere, planlægge aktiviteter og store shows, indgå leverandørkontrakter og sikre involvering af kommunens borgere og erhvervsliv.

Samtidig er der netop nu sæsonstart i mange idrætsforeninger, ikke mindst gymnastikforeninger, hvor opvisninger til Landsstævnet var et vigtigt mål. Det skal nu udskydes til 2022.

Vi ser frem mod 2022

”Det er med fokus på en fantastisk landsstævne-oplevelse for deltagere, frivillige, foreninger og hele Svendborg, at vi allerede nu udviser ansvarlighed og beslutter at udskyde Landsstævnet. Vi skal ikke bruge ressourcer i tid og energi på at fortsætte forberedelserne af noget, der er så stor usikkerhed omkring,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

Og Svendborgs borgmester supplerer:
”Det vigtigste for os er, at Landsstævnet er en kæmpe oplevelse på alle parametre og samtidigt overholder myndighedernes retningslinjer. Det ser vi ikke for os vil være muligt i 2021. Derfor vil vi nu i stedet se frem mod 2022,” siger Bo Hansen.

Efterskoleeleverne rammes ekstra hårdt

I Efterskoleforeningen er formand Torben Vind Rasmussen helt enig i beslutningen om at udskyde DGI Landsstævne. Også selvom det i ekstra høj grad påvirker de omkring 6.500 efterskoleelever og ca. 1000 lærere, der havde planlagt at deltage i 2021.
”Den helt unikke afslutning på deres efterskoleår er ikke længere mulig. Denne årgang af efterskoleelever får desværre ikke mulighed for at komme til Landsstævne med efterskoleholdet, som vi ved rigtig mange har set frem og glædet sig til. Til gengæld åbner udsættelsen op for, at årgangen 2021-22 kan deltage,” siger Torben Vind Rasmussen.

Fakta om DGI Landsstævne i Svendborg

  • Var planlagt til 1.-4. juli 2021 i Svendborg Kommune. Målet var omkring 25.000 deltagere, heraf omkring 6.500 efterskoleelever. Dertil kommer endagsdeltagere, gæster og tilskuere.
  • DGI Landsstævne ville byde på over 30 forskellige idrætter og 400 workshops, hvor deltagerne kunne prøve de nyeste idrætstrends.
  • Landsstævnet skulle også bestå af store spektakulære shows, herunder Åbningsshow og Afslutningsshow, DGI Verdensholdet og Efterskolernes show med formentlig verdens største opvisningshold, hvor over 6.500 unge ville være samlet på Landsstævnearenaen.
  • Deltagerne kommer fra hele landet og overnatter typisk på skoler eller camping.

Fakta om udskydelsen af DGI Landsstævne

  • Beslutningen om udskydelsen er truffet af Landsstævnets bestyrelse, der består af repræsentanter for DGI, Svendborg Kommune og Efterskoleforeningen.
  • DGI Landsstævne 2022 finder sted 30/6-3/7 2022 i Svendborg.
  • Det koster samlet set DGI og Svendborg Kommune 5 mio. kr., at DGI Landsstævne udskydes.
  • DGI og Vejle Kommune fortsætter dialogen om afholdelse af DGI Landsstævne i Vejle i 2025.