Energi og bæredygtighed på skoleskemaet op til DGI Landsstævne

"Verden er vores" er navnet på et helt nyt undervisningsmateriale om den klode, vi bor på . Materialet er en del af DGI Landsstævne i Svendborg sommeren 2022.

Jordkloden er i fokus i undervisningsmaterialet "Verden er vores." Det bliver en del af DGI Landsstævne i Svendborg, hvor der også afholdes en klimafestival for unge, bl.a. fra Svendborg Kommune og efterskolerne.

"Verden er vores" er titlen på et nyt, gratis undervisningsmateriale, der bliver en integreret del af DGI Landsstævne i Svendborg i sommeren 2022.

Læringsmaterialet henvender sig især til udskolingen og landets efterskoler, og det er blevet til i et samarbejde mellem DGI, Efterskoleforeningen, Svendborg Kommune, GO2Green, bæredygtighedsbureauet Worldperfect og SEF Energi fra Svendborg.

Se undervisningsmaterialet på www.verdenervores.dk

"Der er et stigende krav om at tænke energiforbrug og bæredygtighed ind i flere og flere aspekter af vores hverdag og liv i det hele taget. Det giver ikke mening at afholde events uden overvejelser om bæredygtighed. Derfor er jeg stolt over, at vi i samarbejde med andre dygtige aktører sørger for, at bæredygtighed kommer helt tæt på DGI Landsstævne fra nu og frem til sommeren 2022," siger Søren Thorsager, der er Kultur- og fritidschef i Svendborg Kommune.  

Verden er vores har klimaks under DGI Landsstævne

Verden er vores er bygget op af fire undervisningsspor med forskellige faglige fokusområder. Elever kan lære en masse om energi, klima og bæredygtighed inden for naturvidenskabelige fag, dansk, samfundsfag, håndværk og design samt andre kreative fag. Målet er blandt andet at inspirere unge til handling ved at udbrede hands-on viden om bæredygtig udvikling og energi.

Og så får Verden er vores sit klimaks i forbindelse med DGI Landsstævne i Svendborg i sommeren 2022. Her afholdes en stor klimafestival i form af et topmøde, hvor unge sætter dagsordenen og står for alle aktiviteter.

Materialet er gratis

Undervisningsmaterialet tilbydes gratis til skoler. Økonomien til projektet er sikret af SEF energi samt støtte fra en række fonde og puljer.

"I SEF har vi et nedskrevet formål om at vise vejen til rationel anvendelse af energi og derved bidrage til forebyggelse af klimaændringer. Derfor ønsker vi at synliggøre vores engagement i DGI Landsstævne på en vedkommende og oplysende måde. Udviklingen inden for grøn energi viser, at vi alle har mulighed for at bidrage til en mere optimal udnyttelse af energien. Vi oplever, at særligt de unge mennesker er meget lydhør over for disse budskaber og er gode ambassadører over for de ældre generationer. Derfor er skoler og efterskoler oplagte samarbejdspartnere," siger Claus Holm Andersen, der er Kunde- og Markedschef i SEF.

Skoler kan desuden gratis låne store kasser med klassesæt bestående af demonstrationsvindmøller, solceller, brændselsceller, termiske kameraet osv. På denne måde kan eleverne selv undersøge og erfare, hvordan man laver energi ud af solens stråler eller vindens susen.

Verden er vores står også bag en ny Klimakanal på Youtube om bæredygtighed og klima, med navnet Vores Klimakanal. Her skal elever selv skabe og udvikle videoindholdet og er et supplement til det øvrige undervisningsmateriale.