Toilet

Der vil være opsat toiletvogne rundt omkring i byen. Se kortet i L2022-appen for at finde et toilet i nærheden af dig.

Der findes ikke puslefaciliteter i disse toiletvogne, så brug de faciliteter Svendborg i forvejen byder på. 

Med hensyn til handicaptoiletter, så vil der blive sat handicaptoiletvogne op.