Odense 1894 - Den store Forsoningsfest

Efter Nyborgfesten i 1881 skete der ikke noget på landsstævne-fronten før igen i 1894. Her blev stævnet holdt i Odense med ca. 3000 skytter og 700 gymnaster.

Landsstævnet i 1881 blev kaldt ”Den store forsoningsfest”. Der havde været splittelse inden for rækkerne, og dette var den første landsfest efter samlingen i skyttebevægelsen.

For første gang varede stævnet i tre dage.

Gymnastikkens udvikling

Tiden mellem stævnet i Nyborg og stævnet i Odense havde rykket gymnastikken tættere til skydning som en central aktivitet til landsstævnerne.

Der eksisterede to forskellige retninger i gymnastikken: På den ene side den, der var blevet dyrket indtil nu i Danmark, der havde en tysk oprindelse. På den anden side den svenske retning, udviklet af Pehr Henrik Ling. 

I 1880’erne begyndte den Ling’ske stil at vinde indpas i de danske skytte- og højskolekredse. Lings gymnastik var en systematisk gennemarbejdning af hele kroppen ud fra øvelser, der skulle stimulere både fysikken og psyken og knytte de to sammen.

Den svenske gymnastik blev en del af den grundtvigianske fortælling, da bevægelserne hurtigt blev institutionaliseret inden for rammerne af den danske folkehøjskole.