Fredericia 1921 - Glædelig genforening

Den syv-årige turnus, der var begyndt i 1894, blev brudt af første verdenskrig, 1914 – 1918. Der skulle gå helt til 1921, før man igen kunne samles til et landsstævne.

I 1921 blev landsstævnet holdt i Fredericia. Særlig glædeligt var det, at Nordslesvig og sønderjyderne var med for første gang.

Stævnet bliver af samme grund – og fordi der var genforening i 1920 - kaldt ”Genforeningsstævnet”.

Stor tilslutning

Selvom talbedømmelsen, og dermed konkurrenceaspektet, var fjernet ved dette stævne, holdt tilskuerne sig ikke tilbage. Tværtimod var tilslutningen større end nogensinde før.

Der mødte ca. 4.700 stævnedeltagere op, heraf 2.570 gymnaster. 950 kvindelige gymnaster, fordelt på 22 hold, og 28 hold med ca. 1620 mandlige gymnaster.

Der lød en særlig jubel, da holdene fra Nordslesvig blev budt velkommen i det kammeratlige lag efter mange udlændigheds år.

Endnu en drejning i gymnastikken

Den svenske, Ling’ske gymnastikstil, der havde vundet indpas i 1880’erne, blev til dette stævne udfordret af bevægelsesgymnastikken, som den svensk-finske gymnastikpædagog Elli Björkstén stod i spidsen for. Denne gymnastikform dyrkede de bløde og frigjorte bevægelser. 

Også Niels Bukh arbejdede på Ollerup Folkehøjskole med at gøre gymnastikken mere dynamisk og virksom. Dette gjorde han blandt andet ved at indføre parøvelser, der skulle gøre kroppen mere smidig, udholdende og stærkere.