Arrangørkonference 2020

Hvornår
14. nov 2020 kl. 09:00 til 16:00
Hvor
Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart, Danmark
Hvem
Udøvere, 15 - 99 år, begynder, letøvede, øvede

Nummer
2020 00 06 0901

Styrk dine kompetencer som løbsarrangør på en dag med netværk, inspiration og viden.

Du får inspirerende oplæg og spændende debatter, der kan styrke jeres arbejde med at arrangeremotionsløb.

Bugge Holm Hansen, futurist hos Institut for fremtidsforskning byder ind med "Hvordan kommer Corona til at påvirke løbsmarkedet". Hvor Bugge Holm Hansen tager udgangspunkt i konkrete analyser af den mentale betydning af Corona-pandemien samt med et blik på udviklingen i idrættens verden sætter fokus på løbsarrangørernes udfordringer. Oplægget lægger op til facilitering af tre runder debat med forskelligt fokus. Her vælger du som deltager ind på emnerne på dagen.

Jakob Larsen, director of competition and events, World Atletics byder ind med "Nye tendenser på motionsløbsscenen?". Her hører du om tendenser, krav og muligheder, som du skal forholde dig til. Ligesom Jakob Larsen fortæller, hvordan de - World Atletics - ser på udviklingen. Der er tid til debat og spørgsmål.

Eftermiddagen byder på en workshopdel, hvor du som deltager kan være med til at diskutere udviklingsmuligheder. Der vil være oplæg om "Co-creation/brugerindragelse" med Louise Overgaard Pedersen og Mette Billenstein Schriver, ejere af Medskab. "Virtuelle motionsløb" af Kristina Schou Madsen, ejer, Kristina Extreme Running samt "Bæredygtighed" af Søren Stochholm, partner, WorldPerfect.

Facilitatoren vil sætte debatten i gang med henblik på, hvordan I kan inspirere og udfordre hinanden i de retninger, I ser som mest brugbare.

Hvad koster det?

295 kr. per person for op til to personer hos arrangører af certificerede løb med tilkøbspakke i 2019.

495 kr. per person fra foreninger som er medlemmer af DGI eller DAF.

895 kr. per person for alle andre.

 

08:30–09:00 Registrering og morgenbrød 
 
09:00-09:10 Velkomst og præsentation af dagens temaer 
Thomas Lind, programleder Bevæg dig for livet – Løb og gang 
 
09:10-10:10 Hvordan kommer Corona til at påvirke løbsmarkedet? 
Corona-pandemien er stadig over os og kommer til at påvirke vores verden lang tid endnu. Men hvordan kommer det til at være løbsarrangør i fremtiden? Med udgangspunkt i konkrete analyser af den mentale betydning af Corona-pandemien samt med et blik på udviklingen i idrættens verden sættes fokus på løbsarrangørernes udfordringer de kommende år. 
Bugge Holm Hansen, futurist, Institut for fremtidsforskning 
 
10:10-11:20 Workshop - Corona og fremtiden 
Med udgangspunkt i det indledende oplæg faciliteres tre runder af debat med forskelligt fokus. Konferencedeltagerne vælger selv deres foretrukne debatemner på dagen, og de har stor indflydelse på debattens indhold og retning. 
 
11:20-11:40 Kaffepause 
 
11:40-12:30 Hvilke nye tendenser ses på motionsløbsscenen? 
Hvilke tendenser ses på den internationale løbescene? Hvilke krav og muligheder er nødvendige at forholde sig til som løbsarrangør, og hvordan ser World Athletics på udviklingen inden for motionsløb? Der vil være tid til spørgsmål og debat som afslutning på Jakobs oplæg. 
Jakob Larsen, director of competition and events, World Athletics 
 
12:30-13:30 Frokost 
 
13:30-14:50 Inspiration til løbsafvikling - Workshop del 1 
Eftermiddagen bliver brugt på at diskutere mulige udviklingspotentialer indenfor løbsafvikling. Debatten tager udgangspunkt i tre forskellige oplæg, som definerer en række temaer. Efter hvert oplæg vil der blive faciliteret en debat, så konferencens deltagere får mulighed for at inspirere og udfordre hinanden i de retninger, de finder mest brugbare. De tre oplæg er: 
 
Co-creation/brugerinddragelse 
Hvordan inddrager man sine deltagere i udviklingen af løbet og sikrer, at det bliver mere end bare et løb? Og hvordan kan dette være med til at strækker oplevelsen ud til både før, under og efter selve løbet. 
Louise Overgaard Pedersen og Mette Billenstein Schriver, ejere, Medskab 
 
Virtuelle motionsløb 
Corona-pandemien har sat ekstra fokus på afviklingen af virtuelle løb. Hvilke muligheder og begrænsninger er der med virtuel løbsafvikling, og hvordan kan I som løbsarrangører bruge de virtuelle platforme? 
Oplægsholder tilgår.

Bæredygtighed 
Der er et stigende fokus på miljø og bæredygtighed i befolkningen generelt og blandt løbsarrangører. Hvilke muligheder har man som løbsarrangør for at følge med udviklingen? 
Søren Stochholm, partner, WorldPerfect 
 
14:50-15:00 Kaffepause 
 
15:00-15:50 Inspiration til løbsafvikling - Workshop del 2 
Fortsættelse af workshoppen. 
 
15:50-16:00 Afrunding og tak for i dag

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer