Regler og informationer om Sydøstjyllands crossløbs-serie

Få det fulde overblik over reglerne ved Crossløbs-serie DGI Sydøstjylland 2021-2022.

Den Sydøstjyske crossløbsserie

  • Afvikles hvert år i perioden oktober-marts.
  • Serien består af syv løb. Som udgangspunkt afvikles de første 3 løb før jul og de sidste 4 løb efter nytår.
  • Afviklingsplanen for den kommende sæson udsendes senest 1,5 måned før det 1. løb.
  • Alle kan deltage i Crossløbs-serien, og har mulighed for at vinde den individuelle konkurrence.
  • For at deltage i holdkonkurrencen skal deltagerne være tilmeldt i holdets navn. Et hold kan fx være en forening (løbeklub, idrætsforening eller anden type forening), firma, skole, familie eller anden sammensætning.
  • En løber kan kun være tilmeldt på ét hold, og der kan ikke skiftes hold/klub undervejs i crossløbs-serien.

Aldersgrupper

Læs mere om aldersgrupper her

Distancer:

Drenge/piger indtil 13 år: 1 omgang (ca. 2,5 km). Grøn start
Drenge 14-15 år: 2 omgange (ca. 5 km). Rød start
Piger 14-15 år: 2 omgange (ca. 5 km). Rød start
Kvinder 16+: 2 omgange (ca. 5 km). Rød start
Kvinder 16-69 år*: 3 omgang (ca. 7,5 km). Sort start
Mænd 16-69 år: 3 omgange (ca. 7,5 km). Sort start
Mænd 16-69 år: 2 omgange (ca. 5 km.). Rød start*.  
Mænd 70 år og ældre: 2 omgange (ca. 5 km). Rød start

*Der er åben klasse for hhv. kvinder og mænd, der ønsker at løbe en anden distance, end deres aldersgruppe normalt indplacerer dem i:

Kvinder 16 – 69 år; 3 omgange; Sort start.
Mænd 16 – 69 år; 2 omgang; Rød start.
Løbere, der ønsker at løbe i disse 2 klasser, konkurrerer i den åbne klasse for hhv. kvinder og mænd. De konkurrerer dermed ikke i deres respektive aldersgruppe.
Der kan IKKE skiftes klasse undervejs.

Tilmelding m.m.

Tilmelding:

Tilmelding kan ske til hele crossløbs-serien eller til et enkelt løb. Ved tilmelding til hele serien kan der opnås rabat ved at tilmelde sig senest 14 dage før første løbsdag.

Startgebyr:

Gebyret opkræves ved tilmeldingen.

Startnumre:

Hver tilmeldt løber får tildelt et startnummer samt rygnummer med aldersklasse-markering. Startnummer udleveres til det første løb, man deltager i. Løberne beholder det tildelte startnummer og rygnummer i alle løb. Den enkelte løber er selv ansvarlig for at medbringe start- og rygnummer ved hvert løb. Det er ikke tilladt at folde eller ændre på størrelsen af startnummeret.

En løber, der kommer i mål uden startnummer, får ikke sin tid registreret.

Startnummer er strengt personligt og må ikke overdrages til en anden. Dette pga. pointgivning i den samlede crossløbs-serie.

Startnumrene har følgende farver:    

Grønt startnummer = alle løbere, der løber 1 omgang

Rødt startnummer = alle løbere, der løber 2 omgange                        

Sort startnummer = alle løbere, der løber 3 omgange   

Aldersklasse-markering: 

Aldersklasse-markering skal bæres på ryggen. Det er den enkelte løbers pligt at sørge for at have både startnummer og aldersklasse-markering på. Manglende aldersklasse-markering kan få betydning ved behandling af protester.

Afvikling

Resultater og pointgivning:

Ud fra placering opnår du følgende point i din klasse:

1    70 point
2    64 point
3    58 point
4    53 point
5    50 point
6    48 point
7    46 point
8    44 point
9    42 point
10  41 point
11  40 point osv. ned til 1 point. Er der mere end 50 i en gruppe får de resterende 1 point.


Placering og protest
I tilfælde hvor chippen giver en placering, som er dårligere end den visuelle, er det løberen selv som skal gøre cross-udvalget opmærksom på dette.

Protest
Er der ikke enighed, skal protesten indsendes senest 24 timer efter løbet er afholdt. Protesten sendes til sydoestjylland@dgi.dk, hvorefter den vil blive behandlet af cross-udvalget. 

Ved sidste løb skal protest afgives senest kl. 14.00, så protesten kan blive behandlet inden præmieoverrækkelsen.

Præmier
Individuel konkurrence:
Der er præmier til nr. 1, 2 og 3 i alle aldersklasser samt i de to åbne klasser, kvinder 16-69 år (3 omgange) og mænd 16-69 år (2 omgange).
Ved rød og sort start skal der være minimum 5 løbere i en aldersgrupper, inden 2. præmie uddeles og minimum 10 løbere inden 3. præmien uddeledes.
Ved grøn start uddeles 2. og 3. præmie uanset antal deltagere i aldersgruppen.

Vinderen er den, der har flest point sammenlagt i 5 ud af 7 løb. De 5 bedste løb tæller. For at komme i betragtning til præmie skal man gennemføre mindst 3 løb.
I tilfælde af pointlighed mellem to løbere afgøres placeringen på grundlag af følgende prioritering:

  1. Placering i sidste løb
  2. Hvis ingen af dem er med i sidste løb, er det tidligere løb der er gældende 

Holdkonkurrence

Gennem hele serien sammentælles pointene fra alle løbere på holdet (foreningen). De 10 løbere på holdet, som samlet opnår flest point, tæller med i holdkonkurrencen. Holdet dannes automatisk på baggrund af resultatlisten, og en forening har derfor kun 1 hold a 10 løbere, som tæller med, uanset hvor mange deltagere man stiller med.

Har holdet færre end 10 løbere, tæller alle løbernes point med.

Efter alle 7 løb tælles pointene sammen fra holdets (foreningens) 10 bedst placeres løbere. Point fra alle 7 løb tæller med. Ved pointlighed gælder følgende regler: Antal 1. pladser opnået, dernæst 2. pladser, 3. pladser etc.

Resultatlisten for holdkonkurrencen viser kun hold med minimum 4 løbere.

Praktiske oplysninger

Resultatlister kan ses på Run2u samt via Crossløbs-seriens facebookside.

Du finder informationer om rute, start- og målområde, mulighed for køb af forplejning mv. på Run2u.dk, Crossløbs-seriens facebookside samt via mail.

Forenings- og/eller holdskifte

Forenings- og/eller holdskifte under en igangværende crossløbs-serie kan ikke lade sig gøre.

Regler for aflysning

Løbet aflyses, hvis DMI eller politiet varsler, at al unødvendig udkørsel i området omkring løbet frarådes, eller hvis vejrforholdene på stedet gør, at det er farligt at gennemføre løbet, fx storm, kraftig isslag eller snestorm. En evt. aflysning varsles på løbets hjemmeside og facebook-side senest 3 timer før løbsstart. Da evt. aflysning skyldes force majeure, refunderes deltagergebyret ikke. Løbet vil så vidt muligt blive afviklet på et andet tidspunkt. Der er allerede nu fastsat en reservedato: 19. marts 2022.