Bliv løbetræner

Tag DGI og Dansk Atletiks løbetræneruddannelse.

På DGI og Dansk Atletiks løbetræneruddannelse får du en bred fundamental viden om løb gennem 3 basiskurser, inden du gennemfører uddannelsen ved at tage et overbygningsmodul, hvor du specialiserer dig i en bestemt målgruppe.

Mellem hvert kursus er der casearbejde, hvor formålet er at hjælpe deltagerne med at overføre læring til praksis.

På uddannelsen har vi blandt andet fokus på:

 ✔ Trænerens rolle i at udvikle en træningskultur, der rummer alsidige træner- og løbertyper
 Forståelse af løberes forskellige motivationsfaktorer
 
Trænerens ansvar i forhold til at tiltrække og fastholde medlemmer
  At mindske forekomsten af løbeskader