Sønderjysk Crossløb 2017/2018

Regelsæt Bevæg Dig For Livet vinter cross.

1. Sønderjysk Crossløb i DGI afvikles hvert år i perioden oktober – marts. Serien består af syv runder, hvoraf de 3 første afvikles før jul og de sidste 4 efter nytår. Afviklingsplanen for den kommende sæson udsendes senest 1½ måned før 1. runde.

For at kunne deltage i serien, skal man være medlem af en DGI lokalforening,
eller være godkendt som ”prøvemedlem” af DGI Sønderjyllands Atletikudvalg.

Ikke medlemmer kan deltage på dagkort. 

De Sønderjyske Crossmesterskaber afholdes sammen med 5. runde

Deltagere fra foreninger uden for DGI Sønderjylland kan deltage i de sønderjyske crossmesterskaber, men kan ikke blive sønderjysk mester.  

2. Aldersgrupper Aldersgruppe bestemmes af fødselsår ved afsluttende løb i serien som anført nedenfor:

        Drenge/piger        indtil 7 år
        Drenge/piger            8-9 år
        Drenge/piger          10-11 år
        Drenge/piger          12-13 år
        Drenge/piger          14-15 år
        Drenge/piger          16-17 år
        Mænd/damer         18-19 år
        Mænd/damer         20-29 år
        Mænd/damer         30-34 år
        Mænd/damer         35-39 år
        Mænd/damer         40-44 år
        Mænd/damer         45-49 år
        Mænd/damer         50-54 år
        Mænd/damer         55-59 år
        Mænd/damer         60-64 år
        Mænd/damer         65-69 år.
        Mænd/damer         70-74 år.
        Mænd/damer         75+

3. Distancer

         Drenge/piger indtil 13 år:     2  - 2,5 km (1 omg.)
         Drenge 14-15 år:                   4,5 km        (2 omg.)
         Piger/damer 14 år - 75+:      4,5 km        (2 omg.)
         Mænd 75 år og ældre:         4,5 km        (2 omg.)
         Mænd 16-74 år:                     6 - 7,5 km   (3 omg.)

4. Tilmelding m.m.

4.1     Tilmelding: Deltagerne tilmelder sig serien senest 18 dage før første løbsdag, efterfølgende tillægges ekstra administrationsgebyr.

4.2     Startgebyr: Gebyret opkræves ved tilmeldingen

4.3     Startnumre: Hver tilmeldt løber får tildelt et startnummer
(via klublederen). Løberne beholder det tildelte startnummer
 i alle runder. Den enkelte løber er selv ansvarlig for at
 medbringe startnummeret ved hver runde. Det er ved
 beskæring eller foldning ikke tilladt at ændre på størrelsen af
 startnummeret.
 En løber, der kommer i mål uden startnummer, kan ikke blive
 registreret som deltager.

       Mærkning af løbere, som løber 1 eller 2 omgange:
Den enkelte forening skal sørge for at disse løberes
startnummer markeres således:
       - grønt startnr. / for alle løbere, der løber 1 omgang
       - rødt startnr. / for alle løbere, der løber 2 omgange
       - sort startnr. / for alle løbere, der løber 3 omgange

4.4   Aldersklasse-markering 

skal bæres på ryggen. Det er den enkelte forenings (holdlederens) ansvar, at påse dette. 

5. Afvikling:

5.1   Resultater og pointgivning: Til vinderen i den enkelte aldersgruppe gives

Nr. 1  70 point
2   64 point
3   58 point
4   53 point
5   50 point
6   48 point
7   46 point
8   44 point
9   42 point
10 41 point
11 40 point osv. ned til 1 point. Ved flere end 50 i en gruppe får resten 1 point.

5.1.2   Placering og protest

I tilfælde hvor chippen giver en placering, som er dårligere end den visuelle, er det løberne selv som skal gøre Cross udvalget opmærksom på dette, begge løbere skal være enige om det.

5.1.3   Protest

Protesten skal indsendes senest 24 timer efter løbet til soenderjylland@dgi.dk.

5.2     Præmier:

5.2.1  Holdkonkurrence:

  1. Der er vandrepokal til den forening, hvis løbere tilsammen har opnået det største antal point sammenlagt fra alle 7 runder. Der er præmier til de foreninger, der opnår hhv. næsthøjeste og tredjehøjeste totalpoint.
  2. Vandrepokal til bedste ”Top 3”-forening, beregnet efter summen af point fra de 3 første i hver aldersklasse i alle 7 løb.

5.2.2  Individuel konkurrence:

          Der er, i alle aldersklasser, præmier til nr. 1-2-3, som findes ved at sammelægge højeste point i 5 ud af 7 løb. Præmierne tildeles uanset antal deltagere i gruppen, men man skal have gennemført mindst tre løb

          I tilfælde af pointlighed mellem to løbere afgøres placeringen på grundlag af følgende prioritering:

  1. Placering i sidste runde.
  2. hvis ingen af dem er med i sidste runde, er det tidligere runde der er gældende.

6. Praktiske oplysninger:

6.1     Den arrangerende klub sørger for opsætning af start område og mål.

6.2     Resultatliste vil kunne ses på DGI Sønderjyllands hjemmeside: Her placeres et link til Race Result

7. Foreningsskifte

Under en igangværende crossløbsserie kan det ikke lade sig gøre.

 

8. Sønderjysk Mesterskab

8.1     En konkurrence som afvikles som en del af 5. runde.

Kun for deltagere fra sønderjyske klubber.

Der konkurreres individuelt og i hold.

8.2     Individuel konkurrence:

Der er præmier til nr. 1-2-3 i alle aldersklasser

8.3     Hold konkurrence:

Et hold består af 3 løbere fra samme klub fra samme aldersgruppe.

Den samlede tid på alle 3 løbere er afgørende. M70 udregnes manuelt.

Der er guldmedalje til 1. pladsen

Ved minimum 4 hold er der sølv til 2. pladsen.

Ved minimum 6 hold er der bronze til 3. pladsen

Holdgrupper:

Drenge/piger       indtil 7 år
Drenge/piger       8 - 9 år
Drenge/piger       10-11 år
Drenge/piger       12-13 år
Drenge/piger       14-15 år
Drenge/piger       16-17 år
Mænd/damer       18-19 år
Mænd/damer       20-29 år
Mænd/damer       30-39 år
Mænd/damer       40-49 år
Mænd/damer       50-59 år
Mænd/damer       60-69 år
Mænd/damer       70 år - .