Regler og praktisk information til deltagere

Få det fulde overblik over reglerne ved Sydvest Crossløbs-serien 2020/2021

Afdelinger / Arrangerende forening:

1. afd.: 03-10-20: Vognsbølparken - EAM
2. afd.: 24-10-20: Arnbjergparken – Varde Parkløb/Varde Løbemotion
3. afd.: 14-11-20: Gyttegård Plantage – Billund Løbeklub/Hejnsvig IF
4. afd.: 05-12-20: Blåbjerg Plantage – Blåbjerg Gå- og Løbemotion
5. afd.: 09-01-21: Nørreskoven - Multiatleterne
6. afd.: 30-01-21: Sdr. Omme Stadion – Sdr. Omme Atletik og Motion
7. afd.: 27-02-21: Ormen i Lustrup – Lustrup-Damhus IF/Ribe Motion
8. afd.: 13-03-21: Marbæk Plantage – SGI Løb
9. afd.: 27-03-21: Hundsbæk Plantage – Læborg GU/Brørup Løbeklub

Starttid/distancer:

Kl. 11:00 7,5 km
Kl. 11:04 5,0 km
Kl. 11:06 2,5 km

Tidtagning:

Der anvendes DGI’s tidtagningssystem Lapio.

Startnummer og registrering af tid:

Der løbes med startnummer med chip til registrering af tid.
Kuvert med startnummer/chip kan hentes i start/målområdet på løbsdagen fra kl. 09:30.
Deltagere tilmeldt den samlede serie løber med samme startnummer/chip ved alle afdelinger.

Aldersgrupper m/k:

0-10 år (deltager gratis)
11-17 år
18-39 år
40-49 år
50-59 år
60 år +

Pointsystem:

Der gives point i hver afdeling, som tæller i den samlede stilling.
Vinderen får 60 point.
Nr. 2 får 54 point.
Nr. 3 får 48 point.
Nr. 4 får 43 point
Nr. 5 får 40 point
Nr. 6 får 38 point
Nr. 7 får 36 point
Nr. 8 får 34 point
Nr. 9 får 32 point
Nr. 10 får 31 point
Nr. 11 får 30 point osv…. Ved pointlighed vinder deltageren med deltagelse i fleste afdelinger

Vindere:

Der uddeles ikke præmier til vindere i de enkelte afdelinger.
1-2-3 i hver aldersklasse på hver distance kåres efter sidste afdeling.
Vinderen er den deltager, som har flest point i sin klasse/distance, i de 6 afdelinger af serien, hvor han/hun har scoret flest point.
For at blive samlet vinder, skal man have deltaget i min. 6 afdelinger.
Holdkonkurrencen vindes af det hold med flest deltagere over hele Crossløbs-serien total.
Det er kun klubber, som er medlemmer af DGI Sydvest, der kan vinde i Holdkonkurrencen.

Præmier:

Medaljer til alle deltagere i alderskatagorierne 0-17 år hver gang.
Præmier til de samlede 1-2-3 pladser i alle aldersgrupper på de 3 distancer m/k efter sidste afd. Præmien til største hold i holdkonkurrencen er en vandrepokal. De får også en mindre pokal til evig arv og eje. Vandrepokalen afleveres inden andensidste afdeling i den nye sæson.

Priser:

Hele serien/alle 9 afdelinger: Kr. 295,- + onlinegebyr Kr. 12,50
Pr. enkelt afd.: Kr. 60,00 + onlinegebyr Kr. 12,50 indtil torsdag kl. 10.00 før løbet.

Tilmelding:

Tilmelding til Sydvest Crossløb foregår direkte på http://app.lap.io/event/2019-sydvest-crossloeb-2020-cup/register 

Ved tilmelding til hele serien er det alderen til 1. afdeling den 5. okt. 2019, der er gældende for, hvilken aldersgruppe man tilmelder sig i. Ved tilmelding til den enkelte afdeling er det alderen den pågældende dag afdelingen afvikles, der er gældende.

Eftertilmelding på dagen:

På dagen ved start/målområde på ruten fra kl. 09:30.
Pris: Kr. 60,00 + eftertilmeldingsgebyr Kr. 25,- = Kr. 85,00

Samlet tilmelding for DGI og DAF-klubber:

Ved 15 deltagere og over er prisen Kr. 245,- pr. deltagende medlem for hele serien/alle 9 afdelinger.
Klubben får tilsendt/kan rekvirere en tabel (Excel.fil) til udfyldelse med specifikationer på deltagende medlemmer.
Klubberne får en faktura på startgebyret efterfølgende.
Klubberne opfordres til at sende tilmeldinger løbende, så det ser ud af noget på tilmeldingssiden.
Ændring af distancer/deltagelse på de enkelte afdelinger eller hele serien:
Der er mulighed for ændring af distancer undervejs i serien. Til gengæld kan man ikke længere opnå en placering i den samlede serie (cupresultater) og figurerer dermed ikke længere på ranglisten.
Har man deltaget i nogle enkelte afdelinger, vil der være mulighed for tilmelding/konvertering til hele serien indtil før 5. afdeling.

Resultater/ranglister:

Resultater og ranglister kan hentes/ses umiddelbart efter den pågældende afdeling her på tilmeldingssiden

Billeder fra de enkelte afdelinger:

Så vidt muligt Sydvest Crossløb råder over en fotograf, vil billeder fra dagens afdeling være tilgængelig på Facebook https://www.facebook.com/Sydvest.Crossloeb i løbet af eftermiddagen/aftenen.

Regler for aflysning:

Den enkelte afdeling kan aflyses, hvis DMI varsler, at al unødvendig udkørsel i området omkring, hvor den enkelte afdeling afvikles, frarådes eller, hvis vejrforholdene på stedet, gør det for farligt at gennemføre løbet. En evt. aflysning varsles på løbets Facebookside senest 3 timer før løbsstart. Ved evt. aflysning refunderes deltagergebyret ikke.

Restriktioner på ruten:

Husdyr + klapvogne/babyjoggere er ikke tilladt at løbe med på ruten.

Ansvar under løbet:

Deltagerne løber på eget ansvar i de enkelte afdelinger af Sydvest Crossløbs-serien. DGI og de afviklende foreninger kan på intet tidspunkt gøres ansvarlig for skader forårsaget af rutens beskaffenhed eller andet.

Meddelelser til deltagere:

Der vil senest dagen før den enkelte afdeling sendes mail ud til alle deltagere med relevant information vedr. deltagelse eller anden vigtig oplysning.
Der vil på Facebook https://www.facebook.com/Sydvest.Crossloeb altid være nyeste opdaterede information at finde om Sydvest Crossløb.

Kontakt:

Danni Callesen, DGI Sydvest, danni.callesen@dgi.dk / 23 62 76 54
eller
Anders Kristensen, DGI Sydvest, anders.kristensen@dgi.dk / 23 45 07 76

Thorbjørn Kristensen ved informationer om tidtagning - Thorbjoern92@gmail.com / 24 45 77 65