7 råd: Sådan skabes et velfungerende klubmiljø

Det gavner at fokusere på det sociale udbytte i at komme i en idrætsforening. Her får du 7 råd til at hjælpe udviklingen af et klubmiljø godt på vej.

Søren Munch (t.v.) vandt i 2016 Silkeborg Kommunes Idrætslederpris for sit arbejde med klubbens lang- og mellemdistanceløbere samt sit omfangsrige engagement i atletikklubbens sociale aspekter Foto: Martin Hungeberg

I Silkeborg Atletikklub 1977 har de brugt mange kræfter på at opbygge et sundt klubmiljø. Det er først og fremmest med til at fastholde medlemmer, men også til at rekruttere nye. Træner, mentor og sportschef Søren Munch giver her sine 7 bedste bud på, hvordan man som klub kan varetage det sociale samt hvilke ingredienser, de har gjort brug af i Silkeborg Atletikklub:

Læs også: Atletiktræner: Skab et holdbart socialt klubmiljø, der favner elite og bredde

1. Rollemodeller

Der er brug for løberollemodel blandt de aktive. Som træner eller sportschef er man med til at skabe rammerne og tilføre faglighed, men det er helt centralt, at atleterne selv tager aktiv del i at gå forrest og være en del af et sundt træningsmiljø og fællesskab. Den mulighed skal man skabe ved at give dem ansvar.

2. Kontinuitet 

Det er afgørende, at idrætstilbuddet er fast og varer ved. Er jeg for eksempel ikke hjemme en søndag, så får jeg en anden til at stå for vores fællestræning. Det er vigtigt, at man fastholder kontinuiteten i måden, man træner på, men også i den måde, man mødes socialt.

3. Tilgængelighed

Træningen skal være tilgængelig og passes ind på tidspunkter, der tilgodeser så mange som muligt. Det skal samtidig være fleksibelt, hvis behovene ændrer sig. Har man med unge mennesker at gøre, så er tilbuddene til dem mange, og det må ikke være besværligt at gå til sin sport.

4. Dialog

Man skal tale om tingene og høre medlemmernes meninger. Der skal være en dialog om, hvad sportsgrenen går ud på, for det er ikke tilstrækkeligt bare at udlevere et træningsskema. Som træner skal man involvere sig for at kunne forvente det samme af udøverne og derfra skabe dialog.

5. Engagement

Ledere og trænere skal være mennesker, som virkelig vil det og påtager sig opgaver af den grund. Jeg taler ikke om ildsjæle i den forstand, for engagement skal på ingen måde være tvunget eller en byrde.Vi vil gerne undgå, at vi står med udkørte ildsjæle, som bærer et kæmpe ansvar på sine skuldre.

6. Adspredelse

Kan man bryde ud af de vanlige rammer og gøre en event ud af træningen, så kan det give meget til det sociale. Der kan man gøre som os her i Silkeborg: Arrangere fællestræning for alle klubbens atleter i naturen eller have andre faste aftaler, som strækker sig lidt ud over de normale træningsrammer.

7. Tid

Skal et klubmiljø være langtidsholdbart, så er det ikke noget, som opstår fra den ene dag til den anden. I vores klub har vi brugt år på at finde de rette løsninger. Det kræver tålmodighed, men nu er miljøet begyndt at leve af sig selv og være meget mindre personafhængigt.