Brug events til at få flere medlemmer i løbeklubben

Løbeklubber øger medlemstallet efter træningsforløb frem mod Royal Run. ”Et eksempel på at events er et godt rekrutteringsværktøj til at få nye medlemmer,” siger løbekonsulent.

Selvom et stort antal danskere løber regelmæssigt, er det forsvindende få, der gør det i en løbeklub eller forening. For mange løbeklubber peger medlemstallet i en negativ retning, og det har vist sig svært at få kanaliseret befolkningens interesse for løb som motionsform over i løbeklubberne.

Men måske kan fortræning til events bygge bro mellem løberne og løbeklubberne. I foråret 2018 indgik DGI Storkøbenhavn et samarbejde med 15 storkøbenhavnske løbeklubber og foreninger der ønskede løb som ny aktivitet omkring målrettede træningsforløb mod Royal Run. 577 personer tog imod tilbuddet og tilmeldte sig træningsforløb frem mod den royale løbefest.

Det interessante er, at Royal Run-klubberne efterfølgende har været i stand til at fastholde en stor del af deltagerne som kontingentbetalende og dermed ”rigtige” medlemmer af klubberne. De 15 Royal Run-klubber er samlet vokset med 509 medlemmer (for aktiviteterne ”løb” og ”gang”), svarende til en stigning på 31,6 % eller 33,9 nye medlemmer pr. klub.

Tendensen for 2019 ser ikke meget anderledes ud. Ud fra en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne ved Royal Run København/Frederiksberg tyder det på, at Royal Run 2019 har medført 400 nye foreningsmedlemmer i Storkøbenhavn.

Royal Run var en øjenåbner

Det er værd at notere sig i en tid, hvor løbeklubberne har svært ved at skaffe medlemmer, mener event- og løbekonsulent i DGI Storkøbenhavn Henrik Nygaard.

Store events er med til at skabe en hype om løb, som det er oplagt for løbeklubber at udnytte

Henrik Nygaard, Løbe- og eventkonsulent

”Det fortæller, at vi kan bruge events som anledning til at rekruttere medlemmer. Når store events som Royal Run er med til at skabe en hype om løb, er det en oplagt mulighed for klubberne for at vise, at de er her. Hvis klubberne samtidig er lidt fleksible i forhold til at målrette og tilpasse nogle træningstilbud, er der gode chancer for, at løbeklubber og løbere finder hinanden,” siger Henrik Nygaard.

Royal Run har på mange måder været en øjenåbner. Både i forhold til indholdet af selve træningen men også i forhold til markedsføring og nye målgrupper. Klubbernes bevidsthed om, hvad der skal til for at for at tiltrække og fastholde medlemmer, er generelt blevet skærpet, fortæller Henrik Nygaard. 

”Posen er blevet rystet i klubberne. De har skulle tænke i andre baner end den klassiske løbetur,” siger Henrik Nygaard, som også har kunnet se en positiv afsmitning på interessen for løbetræneruddannelsen. Flere løbere = flere løbetrænere. 

Princippet virker også i andre sammenhænge

Spørgsmålet er, hvad vi kan bruge indsigten fra Royal Run til? For kan events, når de ikke hedder Royal Run og er en enorm og understøttet begivenhed, være vejen for løbeklubber til at få nye medlemmer? Det mener Henrik Nygaard.

3 trin til at bruge events som rekrutteringsværktøj

1. Kobl klubbens træning op mod forestående events

Gør det tydeligt, at klubben er en vidende løberessource, så løberne ikke selv behøver navigere i junglen af artikler og træningstilbud, der fortæller os, hvordan vi skal træne op til en given distance. Fjern hurdler på folks vej. Gør det nemt. Langt de fleste vil gerne have hjælp.

2. Markedsføring

Markedsfør tilbuddet, synliggør klubben. Et Facebook-opslag, som du booster for 100 kr., kan være nok.

3. Vær skarp på næste skridt. Hvad kommer efter målet

I løbeverdenen er der en enorm tilgang og en ligeså enorm afgang, når målet er overstået. I langt de fleste løbeklubber er der allerede et årshjul for træningen. Husk at fortælle det. Hjælp folk på vej til at gøre løb til en varig motionsform, de kan dyrke i mange år, og ikke blot et projekt. Vi mister mange potentielle medlemmer på den konto.

Vis mere Vis mindre

”Det er klart, at Royal Run har været et stort blikfang, men vi har også afprøvet det med succes i andre sammenhænge. At koble klubbers træning op mod events kan være en vej ind til nye medlemmer,” siger Henrik Nygaard.

Det kræver ikke nødvendigvis en altoverskyggende indsats fra løbeklubben. En løbeklub kan komme langt ved at markedsføre klubben og fortælle, at det er muligt at træne op til et motionsløb under kyndig vejledning, fremfor selv at skulle strukturere og planlægge et træningsforløb.

Har du først held til at tiltrække nye løbere, handler det om at få fortalt, at der også er et bagefter, når motionsløbet, der har fungeret som mål og motivation, er overstået.

Klubberne har i mange tilfælde allerede haft tilbuddet, de har bare ikke været gode til at fortælle og kommunikere det klart ud. Så det handler om at blive bedre til at markedsføre klubbens tilbud og synliggøre, at man her i klubben lærer at løbe stille og roligt på en sund og bæredygtig måde, så du har lyst til at fortsætte, når målet er nået.

Et håb i en ellers lidt trist fortælling

Storkøbenhavn er et eksempel på, at der er håb for løbeklubber. Hvis man ser isoleret på Storkøbenhavns 41 medlemsklubber (med løb og gang), som ikke var en del af Royal Run-samarbejdet oplevede disse et fald på 648 medlemmer svarende til et fald på -17,8 %.

På landsplan oplevede man et samlet medlemsfald (for løb og gang) på 2.983 svarende til -5,88 %. Storkøbenhavns Royal Run indsats er dermed en positiv fortælling i kølvandet på en ellers samlet lidt trist historie om faldende interessere for løb og gang i forening.

Royal Run-effekten i tal

  • 1.399 nye estimerede foreningsmedlemmer på landsplan i kølvandet på Royal Run 2019
  • 792 nye estimerede foreningsmedlemmer blandt deltagerne i Kbh i 2019 (1,7% af 46.637 tilmeldte i alt)
  • 401 nye estimerede foreningsmedlemmer i Storkøbenhavn i 2019 for foreninger med aktiviteten løb og gang
  • I 2018 oplevede 15 Royal Run fortræningsklubber i Storkbh fremgang på ca. 500 medlemmer

Bemærk, at tallene fra 2018 er ret præcise, da de bygger på CFR (Centralt Foreningsregister), mens der er en del usikkerheder forbundet med 2019-tallene, som indtil videre er estimater.