Løbets psykologi: Sundhed kan ikke være det bærende element for løbemotivationen

Vi må sætte de mange ”medicinske” sundhedsmål i parentes, når vi skal finde den langtidsholdbare motivation for at dyrke idræt.

Bo Birk Nielsen er løbeinstruktør og medforfatter til flere afsnit om løbets psykologi i materialet til løbetræneruddannelsen. Emnerne heri belyser han i en række artikler på dgi.dk. Foto: Esben Zøllner Olesen

Mange løbere oplever at blive udfordret på motivationen! For den nye løber kan de første løbeture være veloverstået, men det at løbe er endnu ikke blevet en god vane.

Selv rutinerede løbere oplever, at motivationen i perioder kan dale. Også selvom vi udmærket ved, at motion hænger sammen med et langt og sundt liv. Så hvordan finder du motivationen til at komme i gang med at løbe og blive ved?

En del af svaret finder vi i vores oplevelse af at løbe. Vores oplevelse af at løbe er vigtig for den langtidsholdbare motivation!

Der er ofte fokus på løb, fordi det er sundt, men når man ser på solide forudsætninger for livslang deltagelse i idræt, kan ”sundhedseffekter” ikke være det bærende element i motivationen for løbetræningen.

Sundhed kan ikke bære lønnen i sig selv

Det kan være en god grund til at starte med at træne, at man fx gerne vil tabe sig, men vi må sætte de mange ”medicinske” sundhedsmål i parentes, da de overvejende virker som ydre motivation.

Vi må sætte de mange ”medicinske” sundhedsmål i parentes, da de overvejende virker som ydre motivation

Vi må derimod på en legende måde gå til træningen for at skabe bevægelsesglæde, der indebærer spontan indre motivation.

Det er vigtigt at finde glæden og lysten til at bevæge sig, og så følger sundheden efter. Når vi laver bevægelsesaktiviteter, der er spontant motiverende taler man ofte om at være i flow. Flow er en tilstand af tilstedeværelse i nuet og indebærer en indre belønning, da aktiviteten bliver et mål og en belønning i sig selv.

Når der er balance mellem udfordringen i træningen og det som vi mestrer, så opstår bevægelsesglæden. Problemet for mange er, at de har meget høje forventninger til, hvad de skal kunne præstere i træningen, og det kan risikere at begrænse bevægelsesglæden.

Langtidsholdbar løbemotivation skal findes i at afpasse de forventninger, man har til træningen. Hvis forventninger overstiger, hvad du kan, bliver du utilfreds med træningen. Træning må ikke blive surt slid, som bare skal overstås!

Træning må ikke blive surt slid

Der kan være mange forskellige bevæggrunde for at løbe. For nogle kan det være konkurrence og det at forbedre sig. For andre kan det være velvære og socialt samvær, og for en del handler det også om sundhed og sygdomsforebyggelse.

”Sundhedseffekter” kan ikke være det bærende element i motivationen for løbetræningen

Det er under alle omstændigheder vigtigt at være opmærksom på ens egen motivation for at løbe, og hvilke der er de vigtigste! Spørg gerne dig selv i forbindelse med løbetræningen om hvilke motiver, der gør sig gældende for dig og på hvilken måde. Det kan være en god idé at lave sig et mål, da motivation og målsætning er to sider af samme sag. Her skal det igen være ens eget mål, og ikke nødvendigvis fordi alle andre løber maraton.

Vi bør på mange måder gå til træningen på en legende måde, da vi i legen bliver draget og lokket ind i aktiviteter, hvor meningen viser sig selv uden, at vi skal have forklaret, at dette skal du gøre for at blive sundere.

Som oftest er det sjoveste, at der er andre med i legen, så sørg for at finde nogen at træne med. Det kan enten være med gode venner eller i en løbeklub. Det at træningen skal være sjov og social betyder ikke, at det ikke kan være seriøst. Det er tværtimod her, at de spændende udfordringer findes.