Retningslinjer for løb og gang under Corona

DGI og DIF har udstukket retningslinjer for delvis åbning af udendørs aktiviteter. Se anbefalingen til løbe- og gangklubber.

Udendørs idræt uden kropskontakt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort på coronasmitte.dk. DGI og DIF tilpasser derfor anbefalingerne til idrætsforeningerne.

DGI og DIF har i flere uger arbejdet intenst sammen med sundhedsmyndighederne for at opnå klarhed for, hvordan udendørs idrætter kan åbne i foreningsregi, og mandag kom Sundhedsstyrelsen med retningslinjer for udendørs idrætter. Disse nye retningslinjer er også gældende for løb og gang, og vi vil derfor komme med vores anbefalinger til, hvordan I starter op i løbe- og gangklubben eller -fællesskabet.

Hvis I har konkrete spørgsmål til jeres situation kan I altid tage fat i jeres landsdelskonsulent eller en ansat på DGI’s landskontor – find vores kontaktoplysninger HER.

Overhold krav og anbefalinger

For DGI og DIF er det afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det indebærer blandt andet:

 • At man ikke må samles flere end 10 personer.
 • At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer.
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som for eksempel feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis det ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.

Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så anbefaler DIF og DGI desuden, at man er opmærksom på:

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper.
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår (kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
 • Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten.

Specielt for løbe- og gangklubber

Hvis I som løbe- og gangklub følger de generelle retningslinjer, er vi rigtig godt på vej. Vi har jo ikke noget udstyr, og vores idræt kan udøves indenfor retningslinjerne forholdsvis nemt. Vi vil dog gerne understrege nogle af de mest relevante generelle retningslinjer:

Anbefalinger specifikt til løbe- og gangforeninger:

 • I skal være specielt opmærksomme, hvis I normalt er mere end 10 personer samlet. I så fald er det vigtigt, at I finder en praktisk måde at sikre, at I ikke er det i den kommende periode. Det kan være, I skal indføre tilmelding til jeres træning eller dele jer op i flere grupper, der mødes på forskellige tidspunkter eller forskellige steder.
 • Alle arrangementer som motionsløb, åbent hus mm. bør fortsat aflyses eller rykkes til senere.

Anbefalinger til løbere og gående:

 • Respekter og efterlev anvisninger fra din klub.
 • Undgå fysisk kontakt med andre medlemmer, og hold afstand undervejs på løbe- og gåturen også.
 • Medbring alle drikkevarer hjemmefra.