Retningslinjer for løb og gang under Corona

OPDATERET 9. JUNI 2020: Se anbefalingerne til, hvordan I starter op i løbe- og gangklubben.

Opdateret 8. juli 2020

Opdateret 9. juni 2020

DGI og DIF tilpasser anbefalingerne til idrætsforeningerne. Fremover lyder budskabet, at udendørs idræt godt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort på coronasmitte.dk.

DGI og DIF arbejder løbende sammen med sundhedsmyndighederne om at afklare, hvordan udendørs idrætter kan åbne i foreningsregi. De nye retningslinjer er også gældende for løb og gang, og vi vil derfor komme med vores anbefalinger til, hvordan I starter op i løbe- og gangklubben eller -fællesskabet.

Hvis I har konkrete spørgsmål til jeres situation kan I altid tage fat i jeres landsdelskonsulent eller en ansat på DGI’s landskontor – find vores kontaktoplysninger HER.

Overhold krav og anbefalinger

For DGI og DIF er det helt afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det indebærer blandt andet:

 • Udendørs aktiviteter kan foregå i grupper af maksimalt 100 personer (inkl. træner og lignende).
 • Der bør være mindst 2 meters afstand ved aktiviteter i bevægelse, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, fx ved fysisk anstrengelse.
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som for eksempel feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis det ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.

Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så anbefaler DIF og DGI desuden, at man er opmærksom på:

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i grupper med max 100 personer.
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår (kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
 • Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten.

Specielt for løbe- og gangklubber

Hvis I som løbe- og gangklub følger de generelle retningslinjer, er vi rigtig godt på vej. Vi har jo ikke noget udstyr, og vores idræt kan udøves indenfor retningslinjerne forholdsvis nemt. Vi vil dog gerne understrege nogle af de mest relevante generelle retningslinjer:

Anbefalinger specifikt til løbe- og gangforeninger:

 • I skal være specielt opmærksomme, hvis I normalt er mere end 100 personer samlet. I så fald er det vigtigt, at I finder en praktisk måde at sikre, at I ikke er det i den kommende periode. Det kan være, I skal indføre tilmelding til jeres træning eller dele jer op i flere grupper, der mødes på forskellige tidspunkter eller forskellige steder.
 • Der er ikke nogen generel regel for, hvor langt der skal være imellem hver gruppe på 100 personer, men Kulturministeriet skriver: "Hvis der er flere grupper af maksimalt 100 personer til stede på det samme idrætsanlæg/udendørsareal, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe" (læs mere HER).
 • Alle arrangementer bør kun afvikles, hvis I kan overholde gældende regler for afstand og forsamlingsforbud. Vi fraråder derfor stadig, at I afvikler motionsløb, med mindre I ændrer markant på jeres setup, så det er i tråd med retningslinjerne.

Anbefalinger til løbere og gående:

 • Respekter og efterlev anvisninger fra din klub.
 • Undgå fysisk kontakt med andre medlemmer, og hold afstand undervejs på løbe- og gåturen også.
 • Medbring alle drikkevarer hjemmefra.

Læs DGI og DIF's retningslinjer for udendørs idræt HER.