Guldborgsund Kommune

Guldborgsund er en ambitiøs og attraktiv idrætskommune, der arbejder for at skabe bedre folkesundhed
og mere lighed i sundhed. Samtlige politiske udvalg, med borgmesteren i spidsen, er optaget af, at sundhed er et anliggende for hele det kommunale felt.

Guldborgsund Kommune er en visionskommune i samarbejde mellem Danmarks to største idrætsorganisationer; DIF og DGI. Kommunens kerneopgave beskriver et ønske om om at styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne, sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber, hvor man sikrer rammer for det gode og sunde liv. I forlængelse af kerneopgaven og kommunens nyeste planstrategi bygger indsatsen som visionskommune bl.a. på kommunens Idrætspolitik og Facilitetsstrategi samt på udvalgsområdernes egne strategier herunder Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets strategi, hvor der er opstillet mål for at arbejde med en ’krop i bevægelse’ samt styrke en meningsfuld inddragelse af tværsamarbejde med eksempelvis foreninger. 

Foreningslivet i Guldborgsund Kommune
Foreningslivet i Guldborgsund Kommune står stærkt og bygger på mange aktive foreninger. Der findes 330 godkendte folkeoplysende foreninger, 315 registrerede kulturelle-, sociale- og selvorganiserede foreninger samt 18 aftenskoler. I en idræts- og motionsvaneundersøgelse, som kommunen fik udarbejdet i 2017 af Epinion viser foreningsdeltagelsen følgende:

• 75% af børnene i Guldborgsund kommune dyrker idræt eller motion i en forening
• I aldersgruppen 18-34 år dyrker 23% idræt eller motion i en forening
• I aldersgruppen 35 til 49 år dyrker 41% idræt eller motion i en forening
• I aldersgruppen 50-64 år dyrker 39% idræt eller motion i en forening
• I aldersgruppen 65 + år dyrker 49% idræt eller motion i en forening

I Guldborgsund Kommune er man optaget af at styrke idrætssektoren og foreningernes vilkår, men man er i ligeså høj grad fokuseret på at tænke på tværs af den kommunale organisation, således at man i samlet flok kan løfte mange af de udfordringer, kommunen står overfor, når borgerne ikke motionerer eller deltager i aktive fællesskaber.