Om Move For Life

Move For Life er lys i gaderne sammen med tusindvis af andre. Det er farvestrålende oplevelser, urbane motionsløb og bevægelse i nye fællesskaber.

Move For Life er Danmarks smukkeste og mest bevægende fuldmånedøgn, der gentænker motion og bevægelse gennem 140 idrætsevents den 4.-5. november 2017 i forbindelse med Aarhus 2017. Det er et regionalt DGI-projekt, som har til formål at gentænke måden, vi er aktive på, og hvor så mange som muligt i Region Midtjylland bevæger sig samtidigt.

Projektet har to hovedformål:

  1. At være folkelig ved at præsentere og udvikle de mange eksisterende idræts- og bevægelsesmuligheder med henblik på at få aktiveret så mange som muligt på samme tidspunkt
  2. At være unik ved at samskabe en række nytænkende events gennem gensidig udfordring og inspiration af idræts- og kulturverdenen

Skaber sammenhæng

Hos DGI arbejder vi målrettet for at styrke fællesskabet omkring idræt og bevægelse. Med mere end 2.000 foreninger i Region Midtjylland står foreningsidrætten stærkt, og der ligger muligheder i at udvikle de stærkeste foreninger til at være åbne for nye aktiviteter og spille en større rolle som lokale kraftcentre for idræt og bevægelse.

I samarbejde med kulturinstitutioner og kreative virksomheder ønsker Move For Life at lade sig inspirere af kulturlivet samt skabe en større sammenhæng mellem dette og idrætten. Vi sætter den overordnede ramme, og herunder skal foreninger skabe unikke events.

Eksempler på skæve og finurlige aktiviteter

  • Natløb på det lokale museum
  • Orienteringsløb med kulturelle input undervejs
  • Skattejagt, geocaching eller orienteringsløb i mørket med pandelamper
  • Åben hal hele døgnet, hvor nye udgaver af klassiske idrætter finder sted

Alle kan være med

Vores mål er, at så mange borgere i Region Midtjylland som muligt skal aktiveres i forbindelse med projektet. Små og store såvel som unge og ældre har mulighed for at deltage og blive en del af begivenheden, som favner i alt 19 kommuner, 2.000 idrætsforeninger og 1.300.000 indbyggere.

Projektet baseres på en inkluderende samskabelsesproces hvor borgere, foreninger og interesserede samarbejdspartnere byder ind med, hvilke idéer de har til lokale idrætsevents. Move For Life understøtter og fungerer som bindeled til kommuner, idrætsråd og kulturinstitutioner.

Move For Life inviterer løbende interesserede til idéudviklingsworkshops og testbegivenheder, inden det hele går løs til fuldmånebegivenheden den 4.-5. november 2017.

Move For Life er et DGI-projekt, der har modtaget støtte fra Aarhus 2017 Fonden. DGI Østjylland står som koordinerende projektleder, men arbejder i tæt samarbejde med DGI Sydøstjylland, DGI Midtjylland og DGI Vestjylland. Desuden etablerer projektet partnerskaber med de 19 kommuner i regionen.