God ledelsespraksis i DGI

God ledelsespraksis giver retning og vejledning til hele DGI-organisationen.

DGI arbejder med principper for god ledelsespraksis.

Her kan du læse dokumentet 'God ledelsespraksis i DGI i sin fulde længe

God ledelsespraksis i DGI retter sig mod den politiske og administrative ledelse samt ansatte, folkevalgte og frivillige i landsorganisationen, og kan på tilsvarende vis være direkte rammesættende i landsdelsforeningerne.

Endelig kan ”God ledelsespraksis i DGI” være værdifuld inspiration for medlemsforeningerne i landsdelsforeningerne. På samme måde som landsdelsforeningerne har tilsluttet sig DGI’s formål, tilslutter de sig værdierne, principperne og grundholdningerne i ”God ledelsespraksis i DGI.”

Seks grundlæggende principper

God ledelsespraksis i DGI indeholder seks grundlæggende principper:

 1. Demokratisk medleven. Klare processer for udøvelse af indflydelse.
 2. Tydelige formål og klar relevans af handlinger og ressourceforbrug.
 3. Tydelighed og fairness.
 4. Tydelige regler og rammer samt fair procedurer for opfølgning.
 5. Klarhed om fordeling af og udøvelse af ansvar. Korrekt, præcis og tilgængelig information om beslutninger.
 6. Tillid til DGI’s arbejde, både internt og fra den omgivende verden.

Principperne for God ledelsespraksis blev vedtaget på DGI's årsmøde i 2020.

Politikker, retningslinjer og aftaler, der er relevante for God ledelsespraksis

 • DGI’s vedtægter
 • Rammeaftale med Kulturministeriet
 • DGI’s brand
 • Politik for samarbejde mellem DGI og private virksomheder
 • Investeringspolitik
 • Rollefordeling mellem hovedbestyrelse og direktion
 • Forretningsorden for hovedbestyrelsen
 • Vilkår for arbejdet som HB-medlem
 • Honorarpolitik
 • Gaveregulativ - politisk
 • Politik for mangfoldighed og diversitet
 • Kommissorium for landsplansbaseret idræt
 • Kommissorium for landsdelsbaseret idræt
 • IT-sikkerhed i DGI
 • IT-politik for back up og genetablering af data
 • DGI’s privatlivspolitik
 • Retningslinjer for deltagelse i studieture til udlandet
 • Rejsepolitik
 • Attestationspolitik
 • Personalepolitik
 • Gaveregulativ - administrativt