DGI HR og ledelsessekretariat

DGI HR og ledelsessekretariat er rådgivere og sparringspartnere for medarbejdere og ledere i DGI.

I DGI HR er opgaverne mange, og de peger alle mod understøttelse af DGI som en god arbejdsplads. HR er til for både ledere og medarbejdere. Det er her man kan få svar på spørgsmål om sine ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø og udviklingsmuligheder. HR sikrer også velfungerende administrative processer og et stabilt HR- og onboardingsystem.

HR hjælper ledere, der skal rekruttere nye medarbejdere, holde samtaler med medarbejdere, håndtere sygefravær eller stress, har personalejuridiske spørgsmål, ønsker hjælp til teamudvikling eller uddannelse af medarbejdere eller sig selv.

Ledelsessekretariatet bistår med sekretariatsbistand til den politiske valgte ledelse i Hovedbestyrelse samt Politisk Forum og Landsledelsen. Tilsvarende understøttes Direktørforum, det administrative ledelsesorgan på tværs af landsdele og landsplan. Planlægning og den praktiske afvikling af årsmødet ligger også i Ledelsessekretariatet. I hverdagen hjælper vi direktionen med at koordinere aktiviteter og drøftelser på tværs af det politiske og administrative niveau, og sikre sammenhæng i DGI.

DGI HR og ledelsessekretariat er en fællesfunktion/afdeling, hvis opgaver tæller:

  • At understøtte ledelsen med det strategiske arbejde og bidrage til en løbende organisationsudvikling
  • At bidrage til sammenhæng og helhed på personaleområdet - herunder medvirke til en fortsat udvikling af ledere- og medarbejdere i hele DGI
  • At have styr på HR-processerne
  • At medvirke til en fastholdelse og udvikling af en stærk kultur i DGI
  • At medvirke til et at værne om DGIs employer brand.