Indryk en annonce i DGI's magasin Udspil

Udspil bliver læst af trænere og foreningsledere over hele landet. Med en annonce har du mulighed for at nå en målgruppe, der er interesseret i idrætsliv, foreningsudvikling, træning og sundhed.

Format
4 farver

Bredde x højde

 Pris

1/1 side til kant

215 x 280 mm + 6 mm beskær

 19.350

1/2 side høj

 88  x 233 mm

 12.850

1/2 side bred

180 x 116 mm

12.850

1/4 side høj

 88 x 116 mm

  7.450

     

Magasinet Udspil udkommer 6 gange årligt og omdeles med posten til formænd, kasserere, trænere og instruktører i DGI's medlemsforeninger. Desuden sendes det til idrætshaller, biblioteker, politikere og andre interessenter.
Udspil udkommer i 66.000 eksemplarer. 

Regler for annoncering

Annoncer i DGI's medier skal overholde markedsføringsloven.
DGI optager ikke annoncer for markedsføring af tobak, alkohol, lægemidler og kosttilskud. DGI følger Sundhedsstyrelsens definition af lægemidler og kosttilskud.

DGI's medier optager ikke annoncer fra politiske partier. Heller ikke fra organisationer, virksomheder, enkeltpersoner eller andre, hvis budskaber strider imod DGI's værdier og grundholdninger.

Medieinformation for 2017 er klar i januar 2017.