Flere medlemmer i idrætsforeningerne i DGI

De 6355 idrætsforeninger i DGI har fået 31.247 flere medlemmer. Det går den rigtige vej med at gøre flere danskere aktive, viser medlemstallene for 2016.

Flere børn i idrætsforeningerne og flere motionister. Og så har badminton knækket kurven – her er der for første gang i 15 år en fremgang i antallet af medlemmer.

Sådan lyder hovedtrækkene i DGI’s medlemstal for 2016, der offentliggøres 6. april 2017. DGI har i alt 1.555.510 medlemmer i 6.355 foreninger – en stigning i antallet af medlemmer på 2 procent.

”Ser man på medlemstallene over en 10 årig periode, så er hovedtendensen tydelig. DGI og idrætsforeningerne har gode tilbud til danskerne, og grundlæggende går det den rigtige vej med at gøre flere danskere aktive,” siger DGI’s formand Søren Møller.

Det lange seje træk i badminton giver flere medlemmer

Badminton er en af de idrætter, der har haft succes med at få flere i gang med ketsjere og fjerbold. For første gang i 15 år er der fremgang i DGI Badminton.

Det glæder DGI’s formand Søren Møller.

”At badminton går frem skyldes ikke, at der har været tv-serier som Vild med dans eller Rigtige mænd med fokus på badminton eller at idrætten er blevet mere moderne. Det er det lange seje træk og arbejdet ude i foreningerne med hjælp fra organisationerne, der har givet resultater,” siger Søren Møller.

Fremgang efter 15 år med nedgang

DGI Badminton har haft en fremgang på 4139 medlemmer, og der er især kommet flere 0-12 årige.

En del af fremgangen skyldes, at flere foreninger har meldt sig ind i DGI. Renser man for overlap med DIF og Badminton Danmark, er der en samlet fremgang på 1980 unikke medlemmer.

”Det er stærkt motiverende, at medlemstallene går frem i badminton. DGI Badminton og Badminton Danmark har et forbilledligt godt samarbejde og er gået systematisk til værks, og tallene viser, at når vi prioriterer en indsats, så kan vi vende udviklingen,” siger Søren Møller.

Idrætsforeningerne har attraktive tilbud

Tallene viser også, at trenden omkring motionsidrætter fortsætter. Flere danskere dyrker f.eks. fitness eller løb i en forening.

Samlet set er antallet af medlemmer i alderen 25-59 er vokset med 13.853 medlemmer fra 2015 til 2016.

”Idrætsforeningerne har attraktive tilbud, der gør, at de er en del af den vækst, der er antallet af aktive danskere, og det er rigtig vigtigt. I DGI vil vi gerne være en folkelig organisation, der rummer den motionsinteresse, der er i befolkningen,” siger Søren Møller. 

Mere motion og færre turneringer og kampe

I tallene slår det også igennem at danskerne i højere grad dyrker motionsidræt og i mindre grad konkurrenceidræt.

”Vi kan se i tallene, at det handler mere om motion og mindre om at spille turneringer og kampe. Der må godt være et konkurrence-element og en kamp i ny og næ, men folk mødes i foreningerne for at få noget motion og have det sjovt,” siger Søren Møller.

Han håber, det også vil give flere medlemmer, at traditionelle idrætter i stigende grad byder ind med motionselementer, f.eks. i fodboldfitness og håndboldfitness. 

Flere børn i foreningerne, men teenagerne er en udfordring

Blandt de 0-12 årige er der kommet 10.000 flere medlemmer fra 2015 til 2016. Det er bl.a. gymnastik og basketball, der er i fremgang blandt børnene. Året før var der ellers en samlet tilbagegang i samme aldersgruppe på 7500. 

”Jeg tror, det skyldes, at mange familier prioriterer at børnene møder idræt i en forening, og at det er vigtigt for dem at være en del af fællesskabet der,” siger Søren Møller.

Over en tiårig periode er børn og ældres medlemsandel i DGI’s foreninger steget markant i forhold til deres andel i befolkningen. Men andelen af unge i DGI’s foreninger er faldet.

”Vi skal være på tæerne i forhold til teenagegruppen. I alle andre aldersgrupper holder vi fast eller har fremgang, men blandt teenagerne er vi udfordret. Vi er i benhård konkurrence med mange andre ting - herunder hormoner,” konstaterer Søren Møller.