Trænere bliver mere bevidste om børns trivsel

Et øget fokus på børns trivsel og mistrivsel til træning sender trænere på kursus i at handle aktivt

Vær en nærværende træner og skab et trygt træningsmiljø Foto: Bent Nielsen

30 procent af de 9-16 årige har oplevet mistrivsel til træning. Det slår Center for Ungdomsstudier fast.

Derfor er flere børn og unge end måske ventet ramt af ensomhed, tristhed, mobning osv.

Det vil flere og flere trænere gerne ændre på ved at vide mere om, hvordan de spotter mistrivsel og hvordan de skaber trivsel.

”Vi er blevet mere bevidste om at se på børnenes opførsel til træning. Vi ser, at en del børn er dårligt opdragede, mens andre har andre sociale udfordringer som ADHD,” fortæller Lisa Lindblad Aalbæk.

Hun er træner i Skovbo Karate Klub og har som sådan deltaget i et Boost Trivslen-kursus for blandede foreninger arrangeret af Køge Kommune.

Sæt fokus på den ærlige samtale

Fire børneholds-trænere fra Skovbo Karate Klub var afsted på kurset, hvor de fik flere nye idéer til at gøre deres træning bedre.

”Vi fandt ud af, at vi skal sætte mere fokus på at tale sammen om det, der er svært. På den måde kan vi både tale åbent om børn, og du kan lade en anden overtage din træning en dag, du har det dårligt. Uden at du får dårlig samvittighed,” siger Lisa Lindblad Aalbæk.

Hun peger på en række handlinger, som trænere kan gøre for at skabe det gode træningsmiljø, hvor alle børn føler sig trygge:

 • ros alle børnene for noget, de gør godt, og ikke kun dem, der altid gør det godt
 • hold et fælles trænermøde
 • lav et årshjul, så trænere, forældre, børn alle kan se de faste begivenheder, sort bælte-træning, gradueringer, sommerfesten mv

Vi er blevet mere bevidste om at se på børnenes opførsel til træning

Lisa Lindblad Aalbæk, træner i Skovbo Karate Klub

Vær bevidst om din opførsel som træner

I Køge Badmintonklub tog to trænere med på Boost Trivslen-kurset i Køge. Som Mathias Thyge udtrykker det:

”Vi tænker dagligt på, hvordan vi som trænere kommer ind ad døren til hallen og opfører os over for børnene.”

De to trænere tog med på kurset for at blive inspireret af at høre, hvordan andre klubber håndterer mistrivsel.

”Vi blev da også mere opmærksomme på, hvordan vi er på som trænere under træningen,” forklarer han og tilføjer:

”Vi vil også begynde at skabe mere socialt liv i klubben, så nye ikke skræmmes væk allerede ved intro’en.”

Læs tema i DGIs magasin Udspil om at håndtere mistrivsel og skabe trivsel til træning

4 tips til et trygt træningsmiljø

Mathias Thyge fra Køge Badmintonklub peger på flere ting, som trænere kan gøre for at skabe det trygge træningsmiljø:

 • læg bevidst mærke til, hvordan børnene taler sammen, så du kan gå til dem, hvis der er en dårlig tone
 • få de usikre ind på banen og spille med andre frem for at lade dem vente uden for på, at nogen vil spille med dem
 • husk at gribe ind i en konflikt med positive ord frem for formaninger
 • tænk over din optræden som træner under træningen

Styrk børnenes selvværd

Også i Herfølge Taekwondo Skole finder træneren Sabrina Poulsen nytte af at have deltaget i et Boost Trivslen kursus med fem kolleger.

”Vi ville gerne lære nyt, da vi går meget op i at styrke børnenes selvværd til træning,” fortæller hun.

Hun opdagede, at klubbens trænere gør meget rigtigt i forvejen. Men især for de yngre trænere havde det værdi, at finde ud af, at der er en mening i den måde, klubben driver sin træning på.

Derfor peger hun på ting, som kan skabe det sunde træningsmiljø:

 • start og slut træningen med at give børnene hånd
 • se hinanden i øjnene, voksen til barn, barn til voksen
 • giv hvert barn en følelse af at være noget værd i klubben
 • tal åbent med trænerkollegerne om dine og deres styrker og svagheder for at bedre træningen
 • vær bevidst om at fortælle et nyt medlem, at træningen handler mere om at udvikle sin personlighed end om at opnå resultater