Trænerkursus hjælper skoler og foreninger til at samarbejde

Det kommer eleverne til gode, når skoler og idrætsforeninger taler samme sprog. Derfor har Aalborg Kommune inviteret alle idrætsforeninger med på trænerkurset 'Den Åbne skole'.

På kurset får trænere og foreningsledere konkrete råd om at opstarte og drive et godt samarbejde med lokale skoler, og de får fif om at træne børn og unge i skolen. Foto: Camilla Thorsø Lund

“I sidste ende skal det her kursus komme alle eleverne til gavn, for det handler om, at børnene skal ud og have nogle oplevelser med foreningslivet.”

Sådan lyder budskabet fra Mads Duedahl, der er rådmand hos Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune.

Aalborg er den første af to kommuner – den anden er Næstved - der har inviteret samtlige af kommunens idrætsforeninger med på trænerkurset ‘Den Åbne Skole’, der udbydes af DGI, DIF og Dansk Skoleidræt.

”Det er vigtigt, at vi som kommune er med til at sikre samspillet mellem skolerne og foreningerne. Der er et stort potentiale i vores foreningsliv,” siger Mads Duedahl.

Et fælles sprog mellem skoler og idrætsforeninger

Sanne Fremlev arbejder som såkaldt ForeningsPlaymaker med at skabe et godt samarbejde mellem foreninger og skoler i Aalborg Kommune.

“Selvom skoleverdenen og foreningsverdenen opererer på forskellige tidspunkter og ud fra forskellige grundlag, så har de også en del fællesnævnere. De arbejder med mennesker. De arbejder på at kunne danne og uddanne børn i et demokratisk samfund. På trænerkurset bliver det mere eksplicit, og foreningerne vil i højere grad kunne arbejde bevidst med at synliggøre fællesnævnerne fremadrettet,” siger Sanne Fremlev.

Mere bevægelse i skoledagen

Med skolereformen forpligter skoler sig til at åbne op for det omgivende samfund. Det giver idrætsforeninger mulighed for at udbrede kendskabet til deres idræt og møde en masse nye potentielle medlemmer.

Trænerkurset ’Den Åbne Skole’ har som mål at skabe et fælles sprog mellem idrætsforeningerne og skolerne, så eleverne er mere aktive i løbet af skoledagen. Deltagerne på kurset er foreningers trænere og bestyrelser. De klædes på til at samarbejde med folkeskoler, og får desuden en række værktøjer, så de kan tilbyde aktiviteter der passer til elevernes alder.

Og Aalborg Kommune har også et klart formål med at prioritere kurset og anbefale det til alle idrætsforeninger:

“Børnene skal ud og røre sig og være endnu sundere i deres hverdag, og bevægelsen skal bringes ind i skolen,” siger rådmand Mads Duedahl.

Se videoen om trænerkurset 'Den åbne skole' og hør hvad deltagerne siger: