Årsmøde 2017

Lørdag den 4. november 2017 holdt DGI sit årsmøde i DGI-byen i København.

DGI’s årsmøde 2017 blev et ganske særligt årsmøde. Allerede fredag tog indbudte gæster forskud på årsmødet med jubilæumsreception, bogudgivelse og fest.

Lørdag bød på ros til DGI og foreningsidrætten fra kulturminister Mette Bock, udskiftning på næstformandsposten, kampvalg til hovedbestyrelsen og en formand, der annoncerede, at denne valgperiode bliver hans sidste som formand for DGI.