Christina Hedegård blev ikke valgt til DGI's hovedbestyrelse.

Christina Hedegårds CV

43 år. Bor i Ringkøbing og er mor til to.

Valgt til DGI’s hovedbestyrelse i 2015-17. Fra 2014-18 med i formandsskabet i DGI Vestjylland.

Er ansat som træningsvejleder i Forsvaret.

Er næstformand i Ringkøbing Udviklingsforum, har været projektleder for Westcoast Fairfood Festival. Er initiativtager til og nu bestyrelsesmedlem i Fjordsvømmer- og vinterbadeklubben Neptun.

Elsker at svømme. Næste store mål er at fuldføre projektet med at svømme fra Jylland til Sverige. I 2017 brød følgebåden desværre sammen, men der blev indsamlet 52.000 kr til Psykiatrifonden.

Hvorfor stiller du op til DGI’s hovedbestyrelse?

Det korte svar: Jeg er ikke færdig med at forstyrre, som jeg lovede, jeg ville, da jeg blev valgt til HB tilbage i 2015. Jeg har virkelig savnet at sidde med ved hovedroret for bevægelse i Danmark, og jeg har savnet at være med til i tæt samarbejde med medarbejdere og landsdelene, at skabe de bedste rammer for foreningerne og deres medlemmer.  

”Børn og unges lige adgang til foreningslivet” er en vigtig dagsorden. Hvordan kan DGI støtte foreningerne i det?

Det vigtigste er, at vi skaber lige rammer for unge i bevægelse i Danmark. Dette gør vi i tæt samarbejde med foreningerne og deres know-how, div. fonde, skolerne, kommunerne etc.

Derudover skal vi også kigge ind i vores egen organisation og se om det vi rent faktisk anvender af strukturel underbygning for ovennævnte er den rigtige, f.eks. om formen for fordeling af midler er den rigtige til formålet. Vi skal være agile og tilpasse formen og strukturen til den enkelte indsats.

I Vestjylland har vi haft stor succes med ungesatsning, med blandt andet ungeleder uddannelsen. Sidst jeg sad i HB var mit HB-ansvar bl.a. Leder- og Foreningsudvikling. Her havde vi nogle gode drøftelser om, hvordan vi kunne bringe de unge endnu mere i spil i forhold til de forløb, vi har på udvalgte idrætshøjskoler. Det kunne være værd at se på igen i denne sammenhæng.

Hvordan kan DGI bedst arbejde for at nå målene om flere aktive i Bevæg dig for livet?

Samarbejde er selvfølgelig en af grundstenene for at lykkes, men vi skal også tage modige beslutninger. Jeg tror, at vi i højere grad skal være endnu mere åbne over for andre partnerskaber, end dem vi tænker i den traditionelle ramme. Rammen “Bevægelse i Danmark,” som vi agerer indenfor, er hele tiden er i forandring, og vi skal som organisation være agile i forhold til at servicere dette, men jeg vil også sige, at vi ikke skal prostituere os for enhver pris.

Lige præcis i denne sammenhæng ser jeg, at tiden er inde til, at vi tager en værdibaseret drøftelse i DGI. Er vi på vej væk fra vores værdisæt, og hvad er vi, når vi ikke er “Visionen”? Så enten skal vi holde fast i det som vi kender som DGI’s værdigrundlag og rette ind efter det, eller også er tiden til at vores værdigrundlaget skal revitaliseres. Dette skal vi på bedste demokratiske vis drøfte i fællesskab og tage beslutning om.

DGI skal have ny formand på årsmødet. Hvad er for dig den vigtigste opgave en ny formand skal tage fat på?

Der er tre ord vil jeg give videre til den nye formand: Sætte retning, favne og lytte. Vi står uden tvivl over for et politisk paradigmeskifte og tiden og organisationen er i min optik klar til et politisk retningsskifte.

Søren har været en karismatisk, retorisk stærk og retningsgivende formand hvilket i høj grad kan ses på det DGI vi kigger ind i i dag, men jeg tror også, at vi vil se nye takter og en mere homogen bestyrelse, hvor "misson command” bliver det, der kan styrke og fremme mere potente i beslutningsvejene i DGI.