Per Frost Henriksen blev ikke valgt til DGI's hovedbestyrelse

Per Frost Henriksens CV

60 år. Bor i Fredensborg. Gift med Anne, har fem bonusbørn og seks bonusbørnebørn.

Medlem af DGI's hovedbestyrelse, politisk ansvarlig for programområderne DGI Inklusion, DGI Gadeidræt, kontaktperson til DGI Skydning og E-Sport.

Formand for DGI Nordsjælland.

I Bevæg dig for Livet: Medlem af Visionsgruppen mellem DGI og DIF, Formand for Styregruppen for Gadeidræt, medlem af Styregruppen for Floorball.

Var med i arbejdsgruppen, der indstillede Landsstævneby 2021.

Er motionsløber og dartspiller og har tidligere spillet fodbold, bordtennis, cyklet. Har siddet i flere idrætsforeningers bestyrelser og er stadig aktiv arrangør af Karlebo Sommerfest, i øvrigt siden 1989. Har løbet halvmaratonløb på Grønland.


Gruppeformand og medlem af byrådet for Socialdemokratiet i Fredensborg, formand for Børne- og Skoleudvalget, medlem af Økonomiudvalget og medlem af Fritids- og Idrætsudvalget. Næstformand i VisitNordsjælland, medlem af Rungsted Gymnasiums bestyrelse

Uddannelse:
Voksenundervisning, Journalisthøjskolen, Revision og regnskab, Skatteret

Hvorfor genopstiller du til DGI’s hovedbestyrelse?

Jeg trives godt i DGI, og mener at det giver mening at bevæge danskerne hele livet. Jeg kan bidrage med politisk holdspil, godt humør og 11 års idrætspolitisk erfaring i DGI. Jeg vil gerne være med til at forme danskernes fritid i fremtiden. Tiden er slet ikke løbet fra foreningen. Foreningen får mere og mere indflydelse på udviklingen lokalt i byer og landsbyer, det vil jeg gerne være med til at styrke.

”Børn og unges lige adgang til foreningslivet” er en vigtig dagsorden. Hvordan kan DGI støtte foreningerne i det?

Det er vigtigt, at DGI er helt tæt på hver eneste forening, støtter op med foreningsudvikling, der sikrer en stærk bestyrelse, veluddannede ledere, frivillige, trænere og instruktører og gode faciliteter. DGI skal være med til at skabe de gode idrætsvaner, sørge for at der god forbindelse mellem forening og skoler og institutioner. Jeg vil slås for, at foreningerne får bedre vilkår, at bureaukratiet mindskes, at det er nemt at være frivillig leder. Det er vigtigt at både Folketing, Regionsråd og Kommuner har fokus på gode og tidssvarende faciliteter, og at der hele tiden er penge til frivilligt arbejde ude i foreningerne. De svage børn og unge har en stor plads i mit hjerte, dem vil jeg gerne gøre en ekstraordinær indsats for at få med i vores medmenneskelige fællesskab i idrætten.

Hvordan kan DGI bedst arbejde for at nå målene om flere aktive i Bevæg dig for livet?

Så få møder og så lidt bureaukrati som muligt. Klare aftaler imellem parterne og stor tillid til dem, der udfører. Vi får ikke flere frivillige og aktive ved at sidde på kontorer og holde møder. Det er indsatsen tæt på foreninger og kommuner, der skaber flere deltagere i idrætslivet. Samarbejdet mellem DIF, specialforbund, landsdelsforeninger og DGI har aldrig været bedre. Der er en god fælles dagsorden om at flere skal dyrke idræt. Samarbejdet skal plejes og styrkes, det er også med til at give foreningslivet styrke, at vi står sammen.

DGI skal have ny formand på årsmødet. Hvad er for dig den vigtigste opgave en ny formand skal tage fat på?

De store linjer og en ledelsesstil, der involvere og inddrager. Det er vigtigt, at den nye formand følger op på den store idrætspolitiske indsats Søren Møller og DGI igennem 17 år har gennemført. Bevillinger til idrætten er livsnødvendige for at udvikle og vedligeholde foreningslivet, derfor er arbejdet på Christiansborg det vigtigste. Det er vigtigt, at se mange år fremad og have fokus på udvikling af organisationen. Både Leif Mikkelsen og Søren Møller har ført idrætten i Danmark store skridt videre, det skal den nye formand også have for øje. Synlighed i hele organisationen er også vigtigt. Det samme gælder i forhold til at være helt ude i den enkelte forening, og mærke hvordan livet leves der i hverdagen