Indkaldelse til DGI's årsmøde 2021

Dette er den officielle indkaldelse til DGI's årsmøde

Indkaldelse til årsmøde

Det bekendtgøres herved, at DGI afholder ordinært årsmøde i DGI lørdag den 6. november 2021 kl. 10.15-18.15 i DGI Byen, Tietgensgade 65, 1704 København.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 5, stk. 5.

 

Venlig hilsen
DGI

Charlotte Bach Thomassen                Jens Otto Størup
Landsformand                                 Administrerende direktør