Majken Nielsen blev valgt til DGI's hovedbestyrelse

Vi kan ikke forvente, at samfundet tilpasser sig foreningslivet. Vi bliver nødt til at arbejde for, at DGI kan hjælpe foreningerne til at tilpasse sig tendenser i samfundet, så vi kan favne flest muligt, mener Majken Nielsen, der genopstiller til DGI's hovedbestyrelse.

CV

2019-: Medlem af hovedbestyrelsen i DGI

Har blandt andet arbejdet med udvikling af idrætter og idrætsledelser, udbud af kompetenceudviklingsforløb i landsdelene, siddet i styregruppen for BDFL løb og gang samt nye politikker for bl.a. good governance.

2017-: Næstformand i DGI Midt og Vestsjælland

Arbejder bl.a. med økonomi og økonomistyring samt udvikling af idrætter og foreninger

2014-2018: Formand – Ledøje Smørum Badminton

Resultat: flere medlemmer, bedre økonomi, Kulturen blev ændret så der primært kom fokus på go together/go fun

Har stor interesse for al sport og har selv udover badminton bl.a. dyrket fodbold, håndbold, springgymnastik - og så er jeg lige startet til golf.

Uddannelsesbaggrund i hovedtræk

2021: Bestyrelsesuddannelse – Niels Brock

2019: Kursus, der inkluderede forhandlingsteknik, præsentationsteknik og personlig udvikling

2013-2016: Diplom i ledelse – grundmoduler

1993: Cand. Merc CBS – hovedvægt på marketing og økonomistyring

Job

Ansat 33,5 time om ugen som chefkonsulent i Djøf – arbejder bl.a. med forretningsudvikling, brug af medlemsdata – primært til marketing samt budgetstyring.

Hvorfor genopstiller du til DGI’s hovedbestyrelse?

Jeg genopstiller, fordi jeg stadig har lysten og energien til at bidrage til et stærkt DGI, hvor vi arbejder for at lykkes med målet om flere idrætsaktive danskere. Men for at vi kan lykkes med det, er det vigtigt, at vi får styrket sammenhængskraften i DGI.  Det er vigtigt, at vi får skabt rum til gode politiske drøftelser, hvor vi bruger vores forskellighed til at sætte retning,  få prioriteret de vigtigste problemstillinger og hvor vi får sikret, at initiativer kommer til at virke hos vores medlemmer.

Jeg vil fortsat gerne bidrage med alt, hvad der er mig: min faglige baggrund, min viden om foreningslivet, min indsigt i DGI som organisation samt min personlighed, hvor jeg brænder for, at vi sammen på tværs i DGI finder løsninger, der sikrer, at så mange som muligt oplever glæden ved breddeidrætten.

Hvad gør DGI for at give bevægelsesglæde vægt i hverdagen i idrætsforeningerne?

(På årsmødet i 2020 kom bevægelsesglæde med i DGI's formålsparagraf)

Det er kun ét år siden at ordet bevægelsesglæde kom med i formålsparagraffen – men for mig er bevægelsesglæde en del af DGI's dna. I alt, hvad vi gør, er bevægelsesglæden – eller glæden ved bevægelse - det essentielle. Uanset hvem vi er, hvor vi dyrker idræt og på hvilket niveau, så tager vi udgangspunkt i, at udøveren skal blive glad af at bevæge sig. Så for mig var det helt naturligt, at bevægelsesglæde selvfølgelig kom med i formålsparagraffen

Hvordan giver DGI den bedste hjælp til de 500 og flere foreninger, der har brug for hjælp?

(DGI yder hjælp til de 500 foreninger, der er hårdest ramt efter corona-tiden.)

Det er vigtigt, at vi tager udgangspunkt i foreningerne og deres behov, og at vi forsøger at hjælpe dem ”hele vejen rundt”. I DGI skal vi bl.a. kunne:

  • bruge vores dialog med kommuner til at skaffe bedre vilkår for foreningslivet
  • inspirere til, hvordan der kan tiltrækkes flere frivillige og flere udøvere
  • hjælpe med nye træningskoncepter, der kan imødekomme nye behov
  • hjælpe med digital udvikling, der gør det administrative arbejde lettere
  • hjælpe med digitale løsninger, der gør det lettere at være udøver
  • bruge go-begreberne til at italesætte, hvad der er den primære motivationsfaktor for både frivillige og udøvere
  • hjælpe med, hvordan der kan søges puljer til aktiviteter – eksempelvis genstartspuljer

Corona har for nogle været et ”wake-up call”, og det skal vi bruge til at sætte skub i udviklingen. Vi kan ikke forvente, at samfundet tilpasser sig foreningslivet. Vi bliver nødt til at arbejde for, at DGI kan hjælpe foreningerne til at tilpasse sig tendenser i samfundet, så vi kan udbyde en bred vifte af ydelser og dermed favne flest muligt – både børn og unge, voksne og seniorer - i foreningslivet.

Har du en mærkesag, du vil fokusere på?

Jeg har taget en ”rejse” fra foreningsformand til medlem af en landsdelsbestyrelse og ind i hovedbestyrelsen. Min forståelse for, hvordan DGI hænger sammen, vil jeg fortsat gerne bruge på, at vi får skabt endnu bedre sammenhængskraft fra landsorganisationen til landsdelene, så de får de bedst mulige vilkår for at kunne servicere deres medlemmer – foreningerne.

Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at sikre, at vi holder fokus på hele processer – fra idé til implementering – og at de, der skal involveres, bliver det på de rigtige tidspunkter. Vi skal drøfte og forbedre de politiske processer. Vi skal styrke sammenhængskraften , så vi sammen kan nå vores fælles mål om at flere skal opleve glæden ved bevægelse.

Præsentation af kandidaterne

Søndag 31. oktober kl. 19.30-21.00 var der et virtuelt præsentationsmøde af kandidater til DGI's hovedbestyrelse.

Mødet på Zoom blev ledet af DGI's administrerende direktør Jens Otto Størup og kan ses her.