Mogens Kirkeby blev valgt til DGI's hovedbestyrelse

Det er vigtigt, at DGI lytter og målretter indsatsen til de lokale specifikke behov. Især i en tid hvor fremtiden kan være svær at forudse, og hvor vi måske endnu ikke har set alle konsekvenser efter corona-nedlukningen, mener Mogens Kirkeby.

CV

Mogens Kirkeby er 58 år, bor i Birkerød, er gift og har tre børn. 

Er formand for ISCA, den internationale organisation for breddeidræt, og arbejder med at fremme vilkårene for breddeidrætten internationalt og udvikle ISCA’s medlemmer, som tæller mere end 260 breddeidrætsorganisationer.

Har været medlem af DGI’s hovedbestyrelse i otte år, og været del af DGI's og DIF's Bevæg dig for livet-samarbejde siden starten.

De seneste år har Mogens Kirkeby været politisk ansvarlig for blandt andet løb, cykling og outdoor i DGI og er i dag ansvarlig for Idræt & Fokus, Digital Foreningsudvikling, Impact og international idrætspolitik.

Har i perioden 2011-2017 været medlem af DGI Storkøbenhavns bestyrelse.

Er uddannet i idræt og samfundsfag på Københavns Universitet og har tidligere bl.a. været leder af Røde Kors' gruppe af landskonsulenter.

Er p.t. aktiv på cykel og i løbeskoene udover medlemskab i fire foreninger: Birkerød Ro- & kajakklub, Furesø Golfklub, Dynamo Birkerød (fodbold) og Vedbæk Vikingelaug (helårsbadning).

Hvorfor genopstiller du til DGI’s hovedbestyrelse? 

Jeg mener, at mine idrætspolitiske erfaringer, blandt andet fra arbejdet i hovedbestyrelsen, er værdifulde for den nuværende politiske og administrative ledelse af DGI. Jeg har god indsigt i DGI, idrættens øvrige organisationer og den virkelighed vi arbejder i for at varetage DGI’s interesser bedst muligt.

På årsmødet i 2020 kom bevægelsesglæde med i DGI’s formålsparagraf. Hvad gør DGI for at give bevægelsesglæde vægt i hverdagen i idrætsforeningerne?

Årsmødet 2020 sendte et meget klart signal om hvilke værdier, der er vigtige for DGI. Og det skal afspejles meget klart i vores handlinger. Bevægelsesglæde skal prioriteres og sættes i centrum for den brede vifte af foreningsudvikling, vi tilbyder vores medlemsforeninger. Foreningerne skal ikke være i tvivl om, at bevægelsesglæde er en af DGI’s bærende værdier, og som vi håber foreninger vil være med til at fremme.

DGI yder hjælp til de 500 foreninger, der er hårdest ramt efter corona-tiden. Hvordan giver DGI den bedste hjælp – både til de 500 og flere foreninger, der har brug for hjælp?

Vi har desværre nok ikke set alle konsekvenser af nedlukningen og restriktionerne i forbindelse med corona endnu. Derfor skal vi lytte og være i meget tæt dialog med foreningerne de kommende år. Vi skal hjælpe dem med det, de har eller får brug for – også selvom det betyder det ikke lige er en ting, vi har på hylden. Det er meget vigtigt, at vi lytter og målretter vores indsats til de lokale specifikke behov. Især i en tid hvor fremtiden kan være svær at forudse.

Har du en mærkesag, du vil fokusere på i din kommende periode som medlem af hovedbestyrelsen?

Med den organisering vi har i DGI er en tæt dialog og åben og fri debat afgørende for, hvor godt vi præsterer som samlet organisation. Demokrati og beslutningsprocesser tager tid, men de er nødvendige for, at vi leverer som ét DGI. Jeg vil gerne arbejde for den fri debat og tætte dialog forud for de vigtige beslutninger. Det tror jeg er meget vigtigt for DGI.

Præsentation af kandidaterne

Søndag 31. oktober kl. 19.30-21.00 var der et virtuelt præsentationsmøde af kandidater til DGI's hovedbestyrelse.

Mødet på Zoom blev ledet af DGI's administrerende direktør Jens Otto Størup og kan ses her.