Nels Petersen blev valgt til næstformand i DGI

Vi skal fokusere på helheden, men de strategiske fokusområder som Børn og unges lige adgang og vores nye strategi for kommunesamarbejde, må vi ikke svigte. Det skal vi alle bakke op om, mener Nels Petersen.

Nels Petersens CV

  • Næstformand i DGI siden 2018. Medlem af DGI’s hovedbestyrelse 2014-2018
  • Nels Petersen er født i 1953 og bor i Hillerød. Har tidligere bl.a. været kommunikationsdirektør i Falck og Nykredit og chefredaktør for Frederiksborg Amts Avis
  • Har deltaget som udøver eller med ledelsesopgaver i adskillige landsstævner siden 1971 og været frivillig leder i Frederiksborg Amts Gymnastikforening og DDGU-udvalg

Særlige arbejdsområder:

  • DGI Landsstævne 
  • Fitness og volleyball under Bevæg dig for livet
  • DIF og DGI's foreningspulje

DGI’s repræsentant i:

  • Skydebaneforeningen Danmark (bestyrelsesmedlem)
  • Lokale- og Anlægsfonden (bestyrelsesmedlem)
  • DGI-byen (bestyrelsesmedlem)

Hvorfor genopstiller du som næstformand?

Jeg genopstiller, fordi jeg fortsat har tiden, lysten og energien. Da jeg i 2018 blev valgt som næstformand var det på baggrund af en opfordring fra en lang række landsdelsformænd. Det var en opbakning, som gav varme og inspiration, ikke mindst i arbejdet på at skabe et langt tættere politisk samarbejde mellem landsplan og landsdelene.

Som næstformand har jeg brugt en del kræfter på de indre organisatoriske linjer. Vi er nået langt i dialogen, for eksempel med etableringen af Politisk Forum, men det er først nu, vi for alvor kan arbejde med energien i det fora.

På Årsmødet i 2020 kom bevægelsesglæde med i DGI’s formålsparagraf. Hvad gør DGI for at give bevægelsesglæde vægt i hverdagen i idrætsforeningerne?

Bevægelsesglæde er så vigtig en del af DGI's DNA, at det burde have været med i formålsparagraffen for mange år siden. Det udtrykker kernen i det, vi gør og det, vi står for. Og understreger vores bredde: Vi har plads til alle!

Min påstand er, at alle de tusinder af aktiviteter, DGI tilbyder, herunder på kursusfronten, taler direkte ind i vores idrætsforeningers hjerter. Det understøttes af vores kommunikation i tekst og billeder og af vores medarbejderes direkte dialog med foreningerne. Vi har bl.a. gennem landsformanden og landsdelsformændene styrket vores offentlige fremtræden – og med deres entusiasme og begejstring understreger vi vigtigheden af bevægelsesglæde, som smitter ud i organisationens yderste led: Foreningerne og deres medlemmer.

DGI yder hjælp til de 500 foreninger, der er hårdest ramt efter corona-tiden. Hvordan giver DGI den bedste hjælp – både til de 500 og flere foreninger, der har brug for hjælp?

Det er et fantastisk og meget synligt tilbud. Her har vi vist rettidig omhu og er rykket hurtigt. Det kan vi lære af i andre sammenhænge. Men flere end de 500 foreninger ønsker givet en håndsrækning, og her spiller landsdelsforeningerne og de mange dygtige medarbejdere en afgørende rolle. Vi var der under coronaen, og det var godt, men det er vigtigt, at vi holder fast i kontakten og er offensive. Vi er til for foreningerne. Hvis foreningerne ikke meget synligt skulle mærke os nu, hvornår så?

I hele 2020 og 2021 har jeg og kolleger fra DGI sammen med DIF sikret tildelingen af forskellige økonomiske håndsrækninger til idrætsforeningerne i form af hjælpepakker fra Folketinget. Samlet når vi op på næsten en halv milliard kroner. Pengene er faldet på et tørt sted.

Har du en mærkesag, du vil fokusere på i din kommende periode som næstformand?

Som næstformand og bestyrelsesmedlem er den vigtigste opgave at fokusere på helheden i organisationen. En specifik mærkesag kan meget let føre til blindhed overfor andre væsentlige emner. Men vi har nogle strategiske fokusområder, som skal have stor bevågenhed, for eksempel Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse, vores nye strategi for kommunesamarbejde, aktivitetsudvikling og samarbejdet i Bevæg dig for Livet. Det er et arbejde vi står midt i – og ikke må svigte eller fjerne fokus fra. De strategiske fokusområder er vigtige for hele DGI, og det skal vi alle bakke op om.

På de indre organisatoriske linjer handler det om at videreudvikle den gode politiske dialog mellem landsplan og landsdelene, og sikre, at den politiske og administrative streng følges ad.

Præsentation af kandidaterne

Søndag 31. oktober kl. 19.30-21.00 var der et virtuelt præsentationsmøde af kandidater til DGI's hovedbestyrelse.

Mødet på Zoom blev ledet af DGI's administrerende direktør Jens Otto Størup og kan ses her.