Ole Dreyer blev valgt til DGI's hovedbestyrelse

Børn og unge skal have lige adgang til idrætten og det fællesskab, der følger med. DGI skal spille en central rolle i at hjælpe foreningerne med at rumme og have tilbud til alle børn og unge, mener Ole Dreyer.

CV for Ole Dreyer

  • Ole Dreyer bor på Bornholm og er 55 år
  • Arbejder i transportvirksomheden BHS Logistics
  • Siden 2019 valgt til DGI’s hovedbestyrelse. Tidligere suppleant ad to omgange.
  • Formand for DGI Bornholm siden 2012
  • Formand for Folkeoplysningsudvalget på Bornholm
  • Formand for Idrættens Videns- og Kompetenceråd på Bornholm
  • Medlem af Rønnes Svømmehallens Bestyrelse
  • Medlem af DGI Hallens Bestyrelse på Bornholm
  • Tidligere medlem af kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune
  • Bestyrelsesuddannelse i Strategisk ledelse & Idrætspolitisk kommunikation og i 2021 i Politisk interessevaretagelse, Strategiudvikling og strategiopfølgning i organisationer

Ole Dreyers LinkedIn-profil

Hvorfor genopstiller du til DGI’s hovedbestyrelse?

Jeg plejer at sige: jeg arbejder ikke i DGI, jeg er DGI. Det skal forstås på den måde, at jeg brænder for at gøre en forskel for andre. Jeg er landsdelsformand i den mindste Landsdelsforening – DGI Bornholm. Derigennem har jeg tætte relationer til foreningerne og indblik i, hvad der rører sig hos dem.

Med mine kompetencer fra arbejdet i Landsdelsforeningen, og min øvrige politiske erfaring, kan jeg bidrage til, at DGI er foreningernes foretrukne samarbejdspartner. Derudover kan jeg godt lide, at der er orden i tingene. Det bringer jeg også med, og det virker.

På årsmødet i 2020 kom bevægelsesglæde med i DGI’s formålsparagraf. Hvad gør DGI for at give bevægelsesglæde vægt i hverdagen i idrætsforeningerne?

DGI er mere end nogensinde foreningernes sparringspartner. Og er blevet det endnu mere under Covid-19. Der er mere og mere fokus på, at det skal være sjovt at gå til idræt, og DGI er med gode kurser og koncepter med til at drive foreningerne i retning af endnu mere bevægelsesglæde. Og klæder foreningerne på, så de får forståelse for at tilbyde aktiviteter baseret på DGI’s GO-begreber.

DGI yder hjælp til de 500 foreninger, der er hårdest ramt efter corona-tiden. Hvordan giver DGI den bedste hjælp – både til de 500 og flere foreninger, der har brug for hjælp?

Den bedste hjælp er den direkte hjælp til hver enkelt forening. Fysisk kontakt med ledelsen i foreningerne kan få sat skub i de ting, der trænger sig på. Det kan være et møde, et telefonopkald eller deltagelse i en træningstime. Ved at spørge foreningerne hvordan det går og række hånden ud, kan vi hjælpe alle foreninger og især dem, der er hårdest ramt efter corona. 

Har du en mærkesag, du vil fokusere på i din kommende periode som medlem af hovedbestyrelsen?

Børn er det drivende element i vores system. De skal trives i foreningerne og have lige adgang. Foreningerne skal kunne rumme, og have tilbud til, alle børn og unge. Nogle er ikke vilde med idræt, men savner fællesskab. Derfor er det vigtigt, at fællesskab er en del af idræt, for derved når vi flere børn, som i sidste ende finder vej til idrætten. Idrætten er selvfølgelig bevægelse, men det er også sundhed, glæde og netop fællesskab.

Derudover skal møder i DGI være sjove og føre til noget. Jeg er optaget af, at de interne organer som Hovedbestyrelsen, Politisk Forum og Landsdelsbestyrelsen er velfungerende og mødes om velforberedte dagsordner, og at det interne idrætspolitiske arbejdsklima er i top. Det sociale liv i hovedbestyrelsen skal køre, for at vi kan præstere som den bedste idrætsorganisation i Danmark. Det er når man har det godt, forudsætningen for udvikling er der. Hvis man synes det er sjovt, så yder man en ekstra indsats.

Præsentation af kandidaterne

Søndag 31. oktober kl. 19.30-21.00 var der et virtuelt præsentationsmøde af kandidater til DGI's hovedbestyrelse.

Mødet på Zoom blev ledet af DGI's administrerende direktør Jens Otto Størup og kan ses her.