Rasmus Munch blev ikke valgt til hovedbestyrelsen

DGI’s hovedbestyrelse skal i højere grad tættere på både landsdelene men også foreningerne og medlemmerne, mener 42-årige Rasmus Munch, der stiller op som kandidat til HB for første gang.

CV for Rasmus Munch

  • Er 42 år og bor i Silkeborg med sin hustru, Tilde, og to børn, Anna på 7 og Theo på 10 år.
  • Har siden 2010 været selvstændig med projektudviklings- og fundraisingfirmaet Fundraiseren
  • Er uddannet kandidat i virksomhedskommunikation og marketing fra Handelshøjskolen i Aarhus
  • Har i fem år været formand for idrætsforeningen HA85 i Silkeborg
  • Sad fra 2011 til 2017 i bestyrelsen og økonomiudvalget i DGI Midtjylland
  • Blev på årsmødet i 2020 valgt som suppleant til DGI’s hovedbestyrelse
  • Er opstillet til DGI's hovedbestyrelse af DGI Midtjylland
  • Har spillet meget fodbold, gået til dans og prøvet alt fra badminton, håndbold og karate til trailløb og MTB. I dag spiller han fodbold, løber og cykler MTB.

Hvorfor stiller du op til DGI’s hovedbestyrelse?

DGI gør en kæmpe stor forskel for rigtig mange mennesker. Den effekt, som DGI har på landsplan på så mange mennesker, det er fascinerende, og det vil jeg gerne være en del af og påvirke i den rigtige retning. Og for mig er den rigtige retning at understøtte idrætsforeningerne og landsdelsforeningerne og skabe mest mulig værdi for medlemmerne.

Når man som jeg selv er vokset op som en del af Foreningsdanmark, så har man et indblik i, at det er en meget vigtig del af Danmarks DNA. Jeg har set fra barnsben af, hvor vigtig foreninger og frivillighed er, og jeg har i en længere årrække været frivillig og bestyrelsesformand i Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985, en større flerstrenget idrætsforening. Alt det skal DGI understøtte med de rigtige værktøjer. Og ved at stille op til DGI’s hovedbestyrelse ønsker jeg at arbejde mere strategisk med det.

Sidste år kom jeg med som suppleant til hovedbestyrelsen med formålet om at stille op til hovedbestyrelsen, og det gør jeg så nu.

På årsmødet i 2020 kom bevægelsesglæde med i DGI’s formålsparagraf. Hvad gør DGI for at give bevægelsesglæde vægt i hverdagen i idrætsforeningerne?

Bevægelsesglæde er et fedt ord, og jeg kan godt lide det der ligger i det. Hvis du ikke har glæden med, så kommer du ikke langt.. Bevægelsesglæde indkapsler Foreningsdanmark, hvor vi er aktive og glade sammen, og det er essentielt for alle medlemmer. Det giver god mening at give foreningslivet de rigtige muligheder for at skabe bevægelsesglæde, og det er også hovedbestyrelsens arbejde.

DGI yder hjælp til de 500 foreninger, der er hårdest ramt efter corona-tiden. Hvordan giver DGI den bedste hjælp – både til de 500 og flere foreninger, der har brug for hjælp?

DGI gør rigtig meget godt for foreningerne. Også under corona har DGI gjort en del ting for at støtte foreningerne og jeg ved, det har stor effekt. F.eks. har økonomiske hjælpepakker og foreningspuljen været fremragende.

For at DGI kan give den bedste hjælp, skal vi lytte til de behov, foreningerne har og hvad de har brug for. Det kan være foreningsudvikling, støtte til faciliteter og støtte til udvikling, det skal der fuld gas på. Sideløbende har vi så nogle gode arrangementer som f.eks. We Walk og Royal Run.

Jeg er supergodt inde i, hvad foreningerne har behov for qua at jeg arbejder professionelt med fundraising til foreninger og at jeg har haft formandskasket i HA85 i fem år. Jeg sidder ikke i et elfenbenstårn. Og jeg ved, at vi skal være fleksible, f.eks. ved at arbejde med aktiviteter, der ikke er foreningsklassiske. 

Har du en mærkesag, du vil fokusere på?

Jeg er jo opstillet af DGI Midtjylland, men det er en skarp mærkesag for mig, at alle landsdele bliver hørt, og at alle foreninger bliver hørt i hovedbestyrelsen. Det er vigtigt, så man ikke sidder i toppen og beslutter ting, der ikke har gang på jord. Vi skal lytte til medlemmerne, og der skal være endnu tættere kontakt til foreningslivet og landsdelene.

Derudover er det vigtigste for mig, at vi har et DGI i balance. Uanset om det er hovedbestyrelsen, landsledelsen, foreningerne eller udøverne, der skal være balance i det og forståelse for, at tiderne har ændret sig. Vi skal have et moderne DGI, og det er ikke one size fits all.

Præsentation af kandidaterne

Søndag 31. oktober kl. 19.30-21.00 var der et virtuelt præsentationsmøde af kandidater til DGI's hovedbestyrelse.

Mødet på Zoom blev ledet af DGI's administrerende direktør Jens Otto Størup og kan ses her.