Fysisk, social og mental sundhed går hånd i hånd

Fysisk, mental og social sundhed hænger sammen. Vi skal bekæmpe social ulighed i idrætten og få flere inaktive med i fællesskaberne.

Danskernes sundhed og trivsel er blevet ringere. Det skal vi ændre gennem langt større fokus på forebyggelse og sundhedsfremme.

Det er stærkt bekymrende, at der blandt de 16-24 årige kvinder er flere og flere, der oplever mistrivsel, stress, ensomhed, angst mv. Vi skal væk fra den usunde resultat- og perfektionskultur, som er symptomatisk for den nuværende ungdomskultur.

Inaktivitet er en væsentlig årsag til død på linje med alkohol og rygning. Men 30 procent af danskerne får ikke tilstrækkeligt med motion, selvom fysisk inaktivitet er skadelig for helbredet.

Fysisk aktivitet er vigtigt og godt for helbredet. Og fællesskaber er med til at fastholde en aktiv livsstil. Når du træner, får du det ofte bedre med dig selv, du får gode oplevelser, og det styrker din trivsel at komme ud blandt andre. 

Det er ikke acceptabelt, at der i dag er stor social ulighed både sundhedsmæssigt og i idrætten. Dobbelt så mange borgere med grundskoleforløb er inaktive sammenlignet med borgere med videregående uddannelse.

 

DGI mener:

  • Idrætsforeningerne skal arbejde med at fastholde de unge og sikre, at de har en meningsfuld pause i hverdagen. I idrætsforeningen oplever unge, hvad det vil sige at være en god kammerat og en del af et fællesskab - det styrker den mentale sundhed.
  • Vi skal have særligt fokus på de unge piger og styrke deres mentale sundhed. Vi skal gøre op med perfektions- og præstationskulturen, så især de unge får et frirum i idrætten og et fællesskab, hvor de ikke behøver at være noget, men hvor de bare kan være.
  • Vi skal arbejde på tværs af aktører og række ud til inaktive ved at sikre, at barriererne for at være fysisk aktiv er så små som muligt.
  • Personer uden for arbejdsmarkedet og med sundhedsmæssige udfordringer skal finde vej til foreningerne bl.a. gennem ’Motion og fællesskab på recept’. En målsætning som Bevæg dig for livet-samarbejdet med udvalgte kommuner bl.a. står i spidsen for.
  • Naturen er voksnes foretrukne arena for idræt og motion. Vi skal arbejde for de bedste muligheder for outdoor-aktiviteter både bynært og i skoven, ved kysten og på vandet. Samtidig skal vi passe på naturen, men vi lærer kun at passe på naturen, hvis vi bruger og oplever den.