Vil du være med i DGI's hovedbestyrelse?

DGI’s hovedbestyrelse har ni medlemmer. Alle kan stille op, når der er valg.

Hovedbestyrelsesmedlemmerne bliver valgt af de delegerede til DGI's årsmøde i november. Valget gælder for en 2-årig periode. I ulige år vælges 3 hovedbestyrelsesmedlemmer og næstformand, og lige år vælges 3 hovedbestyrelsesmedlemmer og formand. Derudover vælges 2 suppleanter og kritiske revisorer.

Alle kan melde sig som kandidater til hovedbestyrelsen. Kandidater kan melde sig helt frem til årsmødet.

Hvis du ønsker at stille op til hovedbestyrelsesvalget kan du med fordel sende en mail til DGI’s ledelsessekretariat. Det kan også være en god ide at kontakte bestyrelsen i den landsdelsforening, hvor du bor.

Proces for indstilling af kandidater

Politisk Forum har godkendt følgende proces for indstilling af kandidater til valg af hovedbestyrelsen på DGI’s årsmøde.

  1. Enhver kan stille op til Hovedbestyrelsen ved at anmelde sit kandidatur til DGI’s Ledelsessekretariat eller forud for valghandlingen på årsmødet. Det gælder også for suppleanter.
  2. En landsdelsforening kan – evt. i forening med andre landsdelsforeninger – indstille en eller flere kandidater til Hovedbestyrelsesvalget. Indstillingen beskriver kort person(er), baggrund for indstillingen og kvalifikationer. Kandidater skal forlods overfor indstillende part acceptere at ville stille op. Offentliggørelse kan ske løbende i formelt og uformelt regi.
  3. DGI Kommunikation tilrettelægger processen for en bredere præsentation af kandidaterne på DGI’s relevante platforme. Processen løber fra senest 1. oktober og frem til årsmødet.

Præsentation af kandidater

Kandidater til hovedbestyrelsen bliver kontaktet af DGI Kommunikation med henblik på, at kandidatens kandidatur omtales på dgi.dk.

Alle kandidater til hovedbestyrelsen får stillet en række enslydende spørgsmål og svarene offentliggøres i omtalen på dgi.dk, hvor der også vil være et kort CV af kandidaten. Som led i omtalen vil der være mulighed for links til kandidatens profiler på sociale medier.

De delegerede til årsmødet modtager inden årsmødet et nyhedsbrev via mail, hvor alle kendte kandidater omtales. 

Alle kan stille op til DGI's hovedbestyrelse

De delegerede til DGI's årsmøde 2020 vedtog dokumentet God Ledelsespraksis. Her står der følgende om valg til hovedbestyrelsen:

”Alle har mulighed for at stille op til hovedbestyrelsen. Det er hensigtsmæssigt, at kandidater er kendt i passende tid før årsmødets afholdelse med henblik på en bredere præsentation af kandidaterne på DGI’s relevante platforme. Det er muligt at opstille på eget initiativ og ligeledes at indstille egnede kandidater, som dog på forhånd skal have accepteret indstillingen.

Der påhviler hovedbestyrelsen et særligt ansvar for i samarbejde med landsdelsforeningerne at sikre tilstrækkeligt kvalificerede kandidater, så den samlede hovedbestyrelse er relevant dækket ind rent kompetencemæssigt. For eksempel idrætspolitiske, ledelsesmæssige, strategiske, økonomiske, kommunikations- og idræts-faglige kompetencer.”

Dette betyder ikke nødvendigvis, at det er hovedbestyrelsens opgave at indstille konkrete kandidater til valget, men derimod, at hovedbestyrelsen via dialog skal sikre, at der er et kvalificeret kandidatfelt.

Derimod er det oplagt, at DGI’s 14 medlemmer – landsdelsforeningerne – kan indstille kandidat/kandidater, hvis de ønsker det.