Vil du være med i DGI's hovedbestyrelse?

DGI’s hovedbestyrelse har ni medlemmer. Alle kan stille op, når der er valg.

Hovedbestyrelsesmedlemmerne bliver valgt af de delegerede til DGI's årsmøde i november. Valget gælder for en 2-årig periode. I ulige år vælges 3 hovedbestyrelsesmedlemmer og næstformand, og lige år vælges 3 hovedbestyrelsesmedlemmer og formand. Derudover vælges 2 suppleanter og kritiske revisorer.

Alle kan melde sig som kandidater til hovedbestyrelsen. Kandidater kan melde sig helt frem til årsmødet.

Hvis du ønsker at stille op til hovedbestyrelsesvalget kan du med fordel sende en mail til DGI’s ledelsessekretariat.  Det kan også være en god ide at kontakte bestyrelsen i den landsdelsforening, hvor du bor.

Præsentation af kandidater

Kandidater til hovedbestyrelsen bliver kontaktet af DGI Kommunikation med henblik på, at kandidatens kandidatur omtales på dgi.dk.

Alle kandidater til hovedbestyrelsen får stillet en række enslydende spørgsmål og svarene offentliggøres i omtalen på dgi.dk, hvor der også vil være et kort CV af kandidaten. Som led i omtalen vil der være mulighed for links til dine profiler på sociale medier.

De delegerede til årsmødet modtager inden årsmødet et nyhedsbrev via mail, hvor alle kendte kandidater omtales.