Hanne Lene Haugaard

Hanne Lene Haugaard blev genvalgt til DGI's hovedbestyrelse.

Hanne Lene Haugaards CV

48 år, gift, mor til to idrætsglade drenge og bosiddende i Vilstrup. 

Freelance pojekt- og procesunderviser.

Medlem af DGI's hovedbestyrelse.

Formand for DGI Gymnastik.

Politisk ansvarlig for DM i Foreningsudvikling.

Politisk ansvarlig for det strategiske programområde DGI Sundhed.

Medlem af styregruppen for BDFL Fitness.

Medlem af L2017 bestyrelsen.

Lokalforeningsformand for Vilstrup Ungdoms- og Idrætsforening

Instruktør for det legendariske lokalforeningshold ”VUIF Retro-Mix” ;-)

Hvorfor genopstiller du til hovedbestyrelsen?

Jeg genopstiller til hovedbestyrelsen, fordi jeg her kan være med til at påvirke retning og tempo for de initiativer og prioriteringer, som DGI overordnet arbejder med.

DGI er en stor og meget vigtig aktør i forhold til at sætte en landsdækkende dagsordenen for befolkningens fysiske og psykiske sundhed og velvære ved at være aktive i sociale sammenhænge – i foreningerne.

Den dagsorden er vigtig – derfor vil jeg gerne fortsætte med arbejdet for det.

De to vigtigste beslutningstagere i Bevæg dig for livet er 1) borgerne, som skal vælge at blive aktive og 2) foreningen som skal vælge at være en del af Bevæg dig for Livet. Hvordan kan DGI bedst støtte op om de to parter?

Det kan DGI gøre ved at sikre, at både borgere og foreninger kan se sig selv i konceptet. Det er vigtigt for en succes, at dem, der skal udmønte Bevæg dig for livet, tager ejerskab for det.

Det sker kun, hvis der ligger klare rammer og visioner i konceptet. Og ikke mindst, at der også er plads til den fleksibilitet der gør, at alle – borgere såvel som foreninger – kan gøre konceptet til deres i udmøntningen/implementeringen og udførelsen af ”Bevæg dig for Livet”.

Det er mit ønske, at BDFL bliver den succesfulde bevægelse som alle ønsker at være en del af.

DGI har arbejdet med demokrati og, involvering det seneste år. Hvordan vil det ændre organisationen i fremtiden?

Nærhed, dialog og sparing bør også være omdrejningspunkter for al arbejde frem over.

Det betyder, at alle ideer, tiltag, materialer, arrangementer m.m. udformes gennem tæt dialog og sparring, hvor ingen sidder med den endegyldige løsning fra starten.

Det betyder også, at der begge veje er dyb respekt for hinandens kompetemncer og styrker.  Vi skal fortsæt tænke meget i samskabelse i DGI.  

Foreningsudvikling har en positiv effekt, også på den lange bane. Hvordan vil du arbejde for at styrke idrætsforeningernes arbejde med at udvikle sig?

Idrætsforeningerne kan bedst udvikle sig gennem dialog og sparring med alle andre parter med hver deres kompetencer.

Det er vigtigt at idrætsforeningerne får fokus på, at der er et udviklingspotentiale, og at vi som organisation er den, der understøtter deres proces med udgangspunkt i, der hvor de ønsker at udvikle sig fra.