Søren Møller

Søren Møller blev genvalgt til posten som formand for DGI.

Søren Møllers CV

59 år og bor i Aarhus med sin kone. Har to sønner, to bonusbørn og to børnebørn.

Siden 2001 formand for DGI.

Er uddannet folkeskolelærer og har været forstander for Gerlev Idrætshøjskole og Idrætsforsk.

Næstformand i Danske Spil, næstformand for Foreningen af DGI-huse og næstformand i DGI-byens bestyrelse. Har siddet i en række kommissioner og udvalg.

Er med i opløbet om at blive folketingskandidat for Socialdemokraterne i Skanderborg-kredsen. Hvis han bliver valgt til folketinget, trækker han sig som formand for DGI. 

Hvorfor genopstiller du som formand for DGI?

Vi er i en spændende fase med samarbejdet med DIF om Bevæg dig for livet. Vi er kommet godt i gang og gør de første erfaringer. Jeg vil meget gerne være med til at sikre, at det fortsætter.

Dette samarbejde kommer til at ændre vores organisation i de kommende år – uden at jeg præcist kan sige hvordan. Men som der står i lærebøgerne, så skal opgaven medføre organiseringen og ikke omvendt.

Og opgaven er så vigtig og rigtig, at det vil blive en spændende og god proces.

De to vigtigste beslutningstagere i Bevæg dig for livet er 1) borgerne, som skal vælge at blive aktive og 2) foreningen som skal vælge at være en del af Bevæg dig for Livet. Hvordan kan DGI bedst støtte op om de to parter?

Det er et rigtig godt spørgsmål. Og svarene vil være det, som ændrer os som organisation i de kommende år. Vi skal både fysisk og virtuelt være tilstede i hverdagen ude i foreningerne.

Det er vigtigt, at tingene skabes i fællesskab mellem de lokale behov og vores koncepter, som så kan tilrettes. 

DGI har arbejdet med demokrati og involvering det seneste år. Hvordan vil det ændre organisationen i fremtiden?

DGI har altid arbejdet meget med demokrati og involvering – det har fokus hele tiden, og vi taler rigtig meget om det.

Hvis vi virkelig skal ændre noget, så skal vi blive bedre til at skabe involvering af de frivillige i lokalforeningerne. Sådan at vi meget tidligere kan få folk til at deltage i prioritering og udvikling af vores tilbud, at vi får en samskabelse så tidligt i processerne som muligt.

Open source kunne være en overskrift på denne målsætning.

Foreningsudvikling har en positiv effekt, også på den lange bane. Hvordan vil du arbejde for at styrke idrætsforeningernes arbejde med at udvikle sig?

Foreningerne skal lære at bruge sociale medier meget bedre - det er her det sker. I det hele taget er det vigtigt at få digitaliseret foreningslivet, for der er ingen under 40, som gider at have med noget at gøre, som ikke også kan ordnes over en smartphone.

Vi skal blive bedre til at gøre tingene som lette som muligt at administrere og kommunikere. DGI skal ikke nødvendigvis selv skabe det hele, men vi skal fremme, at der bliver lavet gode løsninger.