Søren Møller: Sundhed er en del af folkeoplysningen

I idrætsforeningerne og DGI er sundhed ikke et mål i sig selv, men et spor på vejen til livsglæde. Det sagde DGI’s formand Søren Møller i sin beretning på DGI’s årsmøde.

Søren Møller fremhævede på årsmødet, at der er opbakning til foreningslivet fra regeringen og Folketinget, mens det er mere forskelligt i kommunerne.

Da DGI blev dannet i 1992 var sundhed ikke et emne i den nye organisation eller i idrætsforeningerne. Men på DGI’s årsmøde den 4. november, hvor DGI’s 25 års jubilæum også blev markeret, slog DGI’s formand, Søren Møller, fast, at sundhed er en vigtig del af folkeoplysningen.

”Når vi i DGI taler sundhed, så taler vi om det hele menneske. Det betyder meget i vores samfund, hvordan vi får sammenhæng mellem en god og stærk krop og mod på tilværelsen. I idrætsforeningerne og DGI er sundhed ikke et mål i sig selv. Sundhed er en vej til at leve det liv, man gerne vil. Det er den stemme, vi skal være i debatten, hvordan sundhed er et spor på vejen til livsglæde,” sagde Søren Møller i sin mundtlige beretning.

Kommuner skal tænke sundhed og folkeoplysning sammen

Søren Møller fremhævede på DGI’s årsmøde, at der er stor opbakning til foreningslivet fra regeringen og Folketinget, hvilket bl.a. er kommet til udtryk via det Marienborgmøde om idræt, som statsminister Lars Løkke Rasmussen havde inviteret til den 25. september.

Men billedet er mere forskelligt i kommunerne, og det er vigtigt, at kommunerne får blik for at tænke sundhed og folkeoplysning mere sammen.  

”Hvis kommunerne blot ruster op med fysioterapeuter og projekter og glemmer at kigge over i folkeoplysningen og foreningslivet, så er der noget ravruskende galt. Der skal fokus på de attraktive fællesskaber i foreninger, og at sundhed her ikke handler om blodtryk, BMI og kondital,” sagde Søren Møller. 

Tiden er løbet fra 25-årsreglen

Et eksempel på, at kommuner i dag ikke ser potentialet i idrætsforeningerne, er i kommunernes brug af den såkaldte 25-årsregel. Reglen giver kommunerne mulighed for at nedsætte tilskuddet til foreningerne i forhold til antallet af medlemmer, der er over 25 år.

”Tiden er løbet fuldstændig fra 25-årsreglen. Hvis en forening pludselig får et stort stavgangshold, så kan det påvirke, hvor meget den får i tilskud til ynglingehåndbolden. Det er ikke smart, og det er ikke fornuftigt, og kommunerne skal lade være med at straffe foreninger økonomisk, hvis de får flere voksne medlemmer,” sagde Søren Møller.

Han slog fast, at grundtanken i 25-årsreglen om, at vi skal prioritere, at børn og unge er aktive, er god.

”Men reglen har nogle kedelige bivirkninger. At foreninger må dele sig op for at undgå at miste tilskud, det er spild af frivillige ressourcer. Kommunerne bør flytte sig på det her område,” sagde Søren Møller.

Storbyerne hægtes af

I sin beretning kom Søren Møller også ind på, at der er risiko for, at foreningslivet hægtes af i storbyerne. Foreningslivet er det glemte guld i byplanlægning forstået på den måde, at foreningslivet ofte bliver glemt, når der er befolkningsvækst, og når der udvikles nye byområder.

Søren Møller åbnede op for, at DGI afsætter ekstra ressourcer til storbyerne, så idrætsforeningerne får en større rolle der. Han fremhævede også, at med udlovningsloven og ro om DGI’s økonomi, så kan der afsættes et ekstra beløb til storbyerne uden det sker på bekostning af beløbene til de øvrige landsdelsforeninger. 

Det er once in a lifetime

I debatten om beretningen var der opbakning til at styrke indsatsen i storbyerne fra formand for DGI Midt- og Vestsjælland, Bruno L. Hansen:

”Vi skal se på at få gjort noget de steder, hvor folk ikke formår at organisere sig. På Vestegnen mangler der virkelig de små idrætsfaciliteter. Og det er nu, at vi rent faktisk har midlerne i DGI til at gøre en forskel og udvikle. Det er once in a lifetime.”

Mens Lars Høgh, formand for DGI Skydning og medlem af DGI’s hovedbestyrelsen pointerede, at DGI ikke må glemme Vandkantsdanmark:

”En by som Hirtshals har også mistet 20 % af befolkningen på 20 år. Vi skal huske vores forpligtelse over for landdistrikterne, det er der, vores rødder er.”

Forslag om at styrke det idrætspolitiske arbejde

Hovedbestyrelsesmedlem Mogens Kirkeby foreslog under debatten, at det idrætspolitiske arbejde i DGI styrkes.

”Vi skal gøre en engageret indsats for at tiltrække idrætspolitiske ledere. Vi må ikke overse de idrætspolitiske frivillige, jeg kalder krumtap-frivillige. Vi skal gøre det mere interessant at indgå i det idrætspolitiske arbejde i DGI. Det kræver dels, vi er parate til at give ansvar og indflydelse til idrætspolitiske ledelser, dels en økonomisk prioritering. Over 4-5 år kan det være 20 millioner,” sagde han.

Og Lotte Jensen fra DGI Østjylland ønskede mere involvering ikke mindst om de nye dagsordener:

”Jeg synes, der mangler politisk sparring med landsplan og landsdelsplan, for når vi beskæftiger os med emnerne ude i landsdelsforeningerne, så har vi ikke adgang til tankerne på landsplan, og det fremmer ikke ejerskabet.”

Se eller hør Søren Møllers mundtlige beretning: