Det skal der stemmes om: Lige adgang til foreningslivet for børn og unge

Skal DGI afsætte 70 mio. kr. til en ekstra indsats, så børn og unge får mere lige adgang til foreningslivet? Det skal de delegerede bl.a. stemme om til årsmødet

Med forslaget vil DGI gøre op med, at der i dag er stor forskel på, hvor mange børn og unge, der er med i en idrætsforening, alt efter hvilken kommune og hvilken by de bor i. Foto: Jens Astrup

Der er stor forskel på, hvor mange børn og unge der er med i en idrætsforening, alt efter hvilken kommune og hvilken by de bor i. Den ulighed ønsker DGI at gøre noget ved.

Derfor fremsætter DGI’s hovedbestyrelse på årsmødet et forslag, der skal styrke børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse.

For DGI er det vigtigt, at børn og unge inspireres og motiveres til at deltage aktivt i idræt og fællesskaber.

Læs Søren Møllers leder om Børn og unges lige adgang til foreningslivet fra DGI's magasin Udspil

At være med i en idrætsforening gør en afgørende forskel for børn og unge både fysisk, socialt og mentalt. Og kropslig dannelse er en forudsætning for at børn og unge trives.  

 

Store forskelle på børn og unges foreningsdeltagelse

I dag er foreningsdeltagelsen blandt børn og unge meget forskellig fra kommune til kommune og fra by til by. Det skyldes både, at der er ulige adgang til idrætsfaciliteter og forskel i, hvordan kommunerne prioriterer.

Med forslaget øremærkes fra 2019 til 2024 70 millioner kroner til at sætte ind mod forskellen i børn og unges deltagelse i aktive idrætsfællesskaber og i foreningslivet.

Der skal bl.a. sættes ind i forhold til at sikre adgang til egnede faciliteter, øget fokus fra foreninger og øget fokus fra kommunerne.

Forslaget indebærer, at af de 70 mio. kr. afsættes 45 mio. kr. til DGI’s landsdelsforeninger. De øvrige 25 mio. kr. målrettes de største byer i Danmark, og det vil være hovedbestyrelsen, der prioriterer, hvordan pengene skal anvendes.

Engangsbeløb til DGI Impact, kompetenceudvikling og digital strategi

Forslaget om børn og unge er en del af en pakke med i alt 4 initiativer, som de delegerede skal stemme om.

De øvrige 3 initiativer er:

  • 9 mio. kr. til DGI Impact, Iværksætteri & Innovation i 2019-2021
  • 6 mio. kr. til kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere.
  • 5 mio. kr. til udformning og implementering af en digital strategi, som gør det nemmere at være foreningsleder og gør det nemmere at få flere aktive, flere medlemmer og flere frivillige.

 

Initiativer for i alt 90. mio. kr.

I alt er det initiativer for 90 mio. kr., som de delegerede på årsmødet skal stemme om.

De ekstra midler er til rådighed, fordi et politisk forlig sikrer, at der er sikkerhed omkring DGI’s økonomiske situation.

Derfor er der mulighed for at afsætte et større beløb til engangsinvesteringer, som bruges på særligt prioriterede områder.