Sådan får DGI ny formand

DGI skal have en ny formand. Her finder du fakta om, hvordan formandsvalget foregår.

Til årsmødet stemmer de delegerede via en elektronisk stemmeboks.

Til DGI’s årsmøde den 3. november 2018 skal de delegerede stemme om, hvem der skal være DGI’s nye formand. Søren Møller, der har været formand for DGI siden 1992, meddelte i 2017, at han ikke genopstiller som formand.

Foreløbig er der to kandidater til formandsposten:

 • Mogens Kirkeby, medlem af DGI’s hovedbestyrelse
 • Charlotte Bach Thomassen, næstformand i DGI

Nye formandskandidater kan melde sig helt frem årsmødet.

De delegerede stemmer til årsmødet

Delegerede fra landsdelsforeningerne

Antal delegerede pr landsdelsforening:

 • DGI Nordjylland: 28
 • DGI Vestjylland: 15
 • DGI Midtjylland: 23
 • DGI Østjylland: 33
 • DGI Sydøstjylland: 24
 • DGI Sydvest: 17
 • DGI Sønderjylland: 17
 • SDU: 8
 • DGI Fyn: 24
 • DGI Midt- og Vestsjælland: 33
 • DGI Nordsjælland: 24
 • DGI Storkøbenhavn: 30
 • DGI Storstrømmen: 15
 • DGI Bornholm: 9

 

Til DGI’s årsmøde er der 314 stemmeberettigede delegerede. DGI's vedtægter afgør fordelingen af stemmeberettigede.  

De 300 ud af de 314 delegerede er fra DGI's 14 landsdelsforeninger. Hver landsdelsforening har 8 forhåndsdelegerede med stemmeret. Dertil har hver landsdelsforening et antal stemmeberettiget delegerede, som afgøres af, hvor mange medlemmer, landsdelsforeningen har.

De 14 delegerede, der ikke direkte repræsenterer landsdelsforeningerne, er enten medlemmer af DGI’s hovedbestyrelse eller formand for landsudvalgene i badminton, fodbold, håndbold, svømning og tennis. Formændene for DGI Gymnastik og DGI Skydning har stemmeret som medlemmer af hovedbestyrelsen.

Årsmødet foregår i DGI-huset i Aarhus. Selve valget foregår ved, at de delegerede benytter en elektronisk stemmeboks, som de får udleveret.   

Delegerede – hvem er de?

DGI’s 14 landsdelsforeninger er fælles om DGI´s samlede strategi, herunder Bevæg dig for livet, og om DGI's idegrundlag og værdier. Landsdelsforeningerne har selvstændige vedtægter, årsmøder og regnskaber.

På landsdelsforeningernes egne årsmøder vælges de delegerede til DGI’s årsmøde. Ofte kommer de delegerede fra idrætsforeninger, der er medlem af landsdelsforeningen.

Kampvalg til hovedbestyrelsen

Til årsmødet den 3. november vil der også være kampvalg til DGI’s hovedbestyrelse. De 3 hovedbestyrelsesmedlemmer, der er på valg, genopstiller - det er Hanne Lene Haugaard, Nels Petersen og Per Frost Henriksen.

Desuden har tre nye kandidater meldt sig på banen:

 • Dan Skjerning, formand for DGI Sydøstjylland
 • Hans Henrik Heming, politisk leder for DGI Svømning
 • Christina Hedegaard, tidl. medl. af DGI's hovedbestyrelse

Kandidater til hovedbestyrelsen kan melde sig helt frem til årsmødet.

Valget af formand kan også udløse en række nye valg på årsmødet. Hvis Charlotte Bach Thomassen bliver valgt som formand, skal der findes en ny næstformand. Og hvis Mogens Kirkeby bliver valgt som formand, skal der vælges et nyt medlem af hovedbestyrelsen. 

En kandidat til en eventuel næstformandspost

Nels Petersen er kandidat til næstformandsposten, hvis Charlotte Bach Thomassen bliver valgt som formand for DGI. De to tidligere kandidater, Dan Skjerning og Per Frost Henriksen har trukket sig.

Kandidater kan melde sig helt frem til årsmødet.

Artiklen er løbende blevet opdateret siden juni 2018