Hanne Lene Haugaard blev genvalgt til DGI's hovedbestyrelse

Hanne Lene Haugaards CV

50 år, gift, mor til to idrætsglade drenge og bosiddende i Vilstrup. 

Freelance projekt- og procesunderviser.

Medlem af DGI's hovedbestyrelse.

Formand for DGI Gymnastik.

Politisk ansvarlig for DM i Foreningsudvikling.

Politisk ansvarlig for det strategiske programområde DGI Sundhed.

Medlem af Landdistrikternes Fællesråds bestyrelse (valgt af DGI).

Formand for styregruppen for fejring af Genforening 2020.

Medlem af styregruppen for BDFL Fitness.

Ansvarlig for sang og sangbøger i DGI.

Foreningsformand for Vilstrup Ungdoms- og Idrætsforening.

Hvorfor genopstiller du til DGI’s hovedbestyrelse? 

Jeg ønsker inderligt at få en periode mere, fordi jeg brænder for DGI og alt det, som DGI står for.

Jeg har indtil nu forsøgt at knytte den aktive idrætsudøver og den enkelte forening så tæt på DGI som overhovedet muligt og omvendt. Derfor har jeg som hovedbestyrelsesmedlem forsøgt at bruge tid ude hos de enkelte landsdele og foreninger.

Jeg mener stadig, der er meget for mig at gøre i DGI. Jeg har utrolig stor lyst til at bidrage mere til den udvikling og forandring, der kommer til at ske, nu hvor der kommer et skift på formandsposten.

”Børn og unges lige adgang til foreningslivet” er en vigtig dagsorden. Hvordan kan DGI støtte foreningerne i det?

Helt enkelt handler det om at hjælpe børn og unge med at orientere sig i en på mange måder traditionel og lidt gammeldags idrætsverden. Den demokratiske og kropslige dannelse, som børn og unge får med fra foreningslivet, må vi ikke give køb på.

DGI skal være med til at sætte dette behov på dagsordenen både lokalt, regionalt og nationalt. Det drejer sig både om kommunernes muligheder for adgang til foreningstilbud og om faciliteter og tilskudsmodeller for foreningsdeltagelse.

DGI skal levere ”skyts” i form af tal, analyser og argumenter til foreningerne, så de kan tage del i de lokale debatter.

Hvordan kan DGI bedst arbejde for at nå målene om flere aktive i Bevæg dig for livet?

Vores decentrale struktur er meget vigtig i dette mål. Vi skal arbejde sammen med landsdelene om at tilbyde og udvikle aktiviteter, som kan trække flere folk ud af hjemmet.

Foreningerne og landsdelene gør allerede meget for at tiltrække forskellige målgrupper. DGI skal løfte de opgaver, som kræver flere muskler, end foreningerne enkeltvis kan løfte. Målene kan kun lykkes ved en stærk fælles indsats.

DGI skal have ny formand på årsmødet. Hvad er for dig den vigtigste opgave, en ny formand skal tage fat på?

En ny formand skal få sat DGI på lystavlen hos alle samarbejdspartnere, der har indflydelse på mulighederne for at udøve en aktivitet i Danmark. Det vil blandt andet være på Christiansborg, når rammerne for sundhed og fritid formes.

En ny formand skal sikre, at DGI altid fremstår som en seriøs og kompetent samarbejdspartner. Indflydelse skal sikres ved selv at være stærk og ved at samarbejde i rette forhold.

Derudover er det vigtigt at få spillet holdet sammen, så det ikke alene er en formand, der tegner DGI. Der skal gives plads til alle, der vil bidrage til at løfte og styrke DGI’s position i Danmark og den internationale idrætsverden.