Fem fokusområder skal give fællesskaber og øget idrætsdeltagelse

DGI skal arbejde med fem fokusområder, der alle skal skabe bedre forudsætninger for idrætsdetagelse. Det blev vedtaget på årsmødet.

Børns bevægelsesglæde er en af fem nye fokusområder i DGI. Foto: Lars Holm

Børns bevægelsesglæde, unges fællesskaber, aktive voksne, sunde seniorer og idrættens arenaer.

Det er overskrifterne for de fem fokusområder, samlet under navnet DGI Fokusområder, som DGI skal arbejde med fremover. Det besluttede DGI's årsmøde i København.

Formålet med DGI Fokusområder er at skabe bedre forudsætninger for fællesskaber og øget idrætsdeltagelse for særlige målgrupper, hvorfor meningen med DGI Fokus er at lave konkrete indsatser, der går på tværs af idrætter. Fælles for indsatserne skal være, at de har lav barriere, sikrer let adgang og tilrettelægges i traditionelle idrætsfaciliteter, byrum og naturen.

Som en del af årsmødebeslutningen blev det besluttet, at alle landsdelsforeninger arbejder med alle fokusområder. Hver landsdelsforening beslutter selv, hvor meget eller hvor dybt, der arbejdes med det enkelte fokusområdes indsatser.

De fem fokusområder

Børns bevægelsesglæde (0-12 år)

For DGI er det en kerneopgave at sikre børns lige adgang til idrættens fællesskaber. DGI vil give alle børn lyst, mod og forudsætninger for at grundlægge gode vaner for et aktivt liv i bevægelse. Det skal ske i de arenaer, hvor børn befinder sig, hvilket primært gælder foreninger, institutioner og skoler. DGI vil arbejde med skolers og institutioners samarbejde med forenings- og fritidslivet. Og DGI vil arbejde specifikt med udvalgte grupper af udsatte børn for at inkludere dem i idrættens fællesskaber.

Unges fællesskaber (13-24 år)

DGI ønsker, at andelen af unge idrætsaktive skal være større. Derfor vil DGI arbejde for at fastholde unge i idrætslivet samt skabe tilbud, der kan motivere frafaldne unge til at starte igen. DGI vil skabe foreninger og fællesskaber med idrætsaktiviteter, som er tilpasset travle unge, som ikke skaber yderligere præstationspres på de unge, og som giver plads til unge, der vil dyrke idræt med fokus på, at det skal være sjovt. DGI vil skabe ung-til-ung fællesskaber på de arenaer, hvor unge færdes og mødes, hvilket primært er foreninger og ungdomsuddannelser.

Aktive voksne

DGI ønsker, at alle voksne danskere skal have relevante og motiverende idrætstilbud. Primært fordi det er sjovt at dyrke idræt, men også fordi motion og fællesskab øger trivsel og sundhed samt modvirker livsstilsygdomme og overvægt. DGI vil motivere foreninger til at have relevante motionstilbud for både øvede og nystartere. DGI vil motivere foreninger til at etablere foreningshold med fokus på sundhed og velvære. DGI vil også arbejde med motionsfællesskaber, som ikke er foreninger og motivere den enkelte borger til at bevæge sig. DGI vil bidrage til de kommunale forebyggelsesopgaver men ikke overtage behandling og behandlingslignende opgaver.

Sunde seniorer

DGI ønsker, at alle danskere skal have mulighed for at være aktive hele livet. Der bliver flere og flere danskere i aldersgruppen over 65 år, og DGI vil motivere foreninger og andre fællesskaber til at fastholde seniorer og invitere nye seniorer indenfor. DGI anerkender, at seniorer kan have meget forskellige forudsætninger i livet, men DGI arbejder primært med fokus på raske og selvhjulpne seniorer. DGI anerkender, at idræt for seniorer skal vægte det sociale element, og selvom mange seniorer har fokus på sundhed, så skal det være sjovt at dyrke idræt.

Idrættens arenaer

DGI ønsker at skabe bedst mulige forudsætninger for, at danskerne kan dyrke idræt og vil derfor forstærke de arenaer, hvor idræt dyrkes. Det gælder primært foreninger, faciliteter, fællesskaber og lokalsamfund. En central fællesnævner er frivillige, som er helt afgørende for et velfungerende civilsamfund og forudsætning for at få flere aktive og flere medlemmer. DGI arbejder for at gøre det let at være frivillig og vil hjælpe foreninger og fællesskaber med at rekruttere og motivere frivillige. DGI vil arbejde for, at der i byrum og natur er let tilgængelige idrætsarenaer, og DGI vil arbejde for at udvikle de mere klassiske idrætsfaciliteter. I forhold til de fysiske arenaer vil DGI arbejde med rådgivning, udvikling og interessevaretagelse.