Bevæg Dig For Livet har stor betydning for foreningslivet

Bevæg Dig For Livet er med til at sætte skub i både mennesker og nye idrætsinitiativer.

I foreningslivet er de frivillige glade for Bevæg Dig For Livet. Et projekt, der både sætter nye mennesker i gang med at motionere og er med til at skabe foreningstilbud.

Susanne Hansen fra Frederiksberg Seniormotion er blandt de frivillige, der er vild med Bevæg Dig For Livet.

"For mig betyder det rigtig meget. Det betød jo blandt andet, at den forening, jeg nu er næstformand i, overhovedet blev oprettet," forklarer Susanne Hansen.