Majken Nielsen er ny i hovedbestyrelsen

Majken Nielsens CV

Næstformand i DGI Midt- og Vestsjælland siden 2017

51 år gammel. Er netop flyttet til Islands Brygge i København. Har 3 børn i alderen 22 til 25, der alle er foreningsaktive.

Uddannet cand. merc. Har arbejdet i mere end 20 år i marketingsafdelinger på alle niveauer i virksomheder og organisationer. Har også arbejdet med projektledelse, events og økonomistyring. Arbejder i dag i DJØF med markedsføring af kurser og uddannelser. 

Er badmintonspiller, men startede som gymnast, inden hun satte sig for at prøve alle de idrætsgrene, hun kunne på barndommens Østmøn. Var i fire år formand for Ledøje Smørum Badminton. 

Var i 2018 med i det udvalg, der satte rammerne for processen frem mod valget af en ny formand i DGI.

Er medlem af den arbejdsgruppe, der er nedsat af hovedbestyrelsen vedrørende kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere.

 

Hvorfor stiller du op til DGI’s hovedbestyrelse?

Jeg stiller op fordi jeg via mit engagement i både landsdelsbestyrelse og landsledelsen kan se, at jeg med mine faglige og personlige kvalifikationer kan være med til at gøre en forskel. 

Hele grundlaget for at jeg begyndte at engagere mig i bestyrelsesarbejde var, at min datter blev udsat for go pro eller go home. Jeg blev så tosset, at gik ind i bestyrelsen for badmintonklubben, hvor jeg senere blev formand. Her var jeg med til, at der blev oprettet ”go fun” træning for teenagere, som betød nye medlemmer.

Min datters oplevelser har været en motivationsfaktor for mig, og jeg vil rigtig gerne understøtte DGI’s arbejde med GoFun. Det er vigtigt, at vi taler om bredden.

Mød DGI's nye hovedbestyrelse

Jeg blev opfordret til at stille op til bestyrelsen i DGI Midt- og Vestsjælland, hvor jeg har været næstformand i to år. Nu har jeg modet og lysten til at være med i DGI’s hovedbestyrelse.

DGI ønsker, at flere børn og unge skal være aktive i idræt og foreningsliv. På årsmødet i 2018 blev der afsat 70 mio. kr. til at sikre børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Hvordan kan vi bedst bruge de midler, så de gør den største forskel?

Pengene skal mest muligt ud at arbejde i foreningerne. Vi skal skynde os langsomt og passe på at vi ikke får brugt pengene hurtigt. Det er vigtigt, at ressourcerne skal bruges bedst muligt.

Det er rigtig vigtigt, at vi får mindsket frafaldet, så vi undgår at så mange børn og unge falder fra i idrætsforeningerne. F.eks. skal vi kunne favne, at nogle gerne vil gå til flere idrætter samtidig. Måske skal de bare gå til sport, hvor det så er badminton den ene uge og håndbold den næste uge. Udgangspunktet er ofte fællesskabet ikke selve idrætten - og det skal vi i DGI hjælpe med kan blive muligt for foreningerne.

I DGI’s mission står der bl.a.; ”DGI vil med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idræt” Hvordan synes du, det går?

Vi har et bredt foreningsliv som vi understøtter i DGI. Men vi skal have flere med. Det får vi ved at kigge på tværs og i højere grad kigge på målgrupper i stedet for idrætter.

Og så vil jeg gerne arbejde for, at vi kigger på tilskudsreglerne til foreningerne. I dag er nogle regler en barriere for idrætsforeningerne i stedet for en hjælp. I samarbejder med kommunerne skal vi derfor kigge på reglerne for tilskud, og måske kan vi ændre på modellerne.

DGI og DIF har den fælles vision Bevæg dig for livet. Hvordan forandrer det DGI?

Det er godt, at vi har en fælles vision. 1+1 giver forhåbentligt 3, og det er godt at samarbejde i stedet for at konkurrere. Men det er vigtigt at holde fast i, at vi er forskellige, og vi skal holde fast i at være forskellige, når det giver bedst mening. Vi skal blive ved med at bruge den styrke, vi har i DGI med stærke foreningsrelationer.

Så ja, Bevæg dig for livet forandrer DGI, men jeg synes det gør det på den gode måde.  

Har du en mærkesag, du vil fokusere på som nyt medlem af hovedbestyrelsen?

Jeg har flere mærkesager. En af dem er at DGI skal være mere attraktiv for frivillige og folkevalgte.  Derfor har jeg også meldt mig til at sidde med i arbejdsgruppen vedr. kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere.