Mogens Kirkeby genvalgt til hovedbestyrelsen

Mogens Kirkeby

Mogens Kirkeby er 56 år, bor i Birkerød, er gift og har tre børn. 

Er formand for ISCA, den internationale organisation for breddeidræt, og arbejder med at fremme vilkårene for breddeidrætten internationalt og udvikle ISCA’s medlemmer, som tæller mere end 240 breddeidrætsorganisationer.

Har været medlem af DGI’s hovedbestyrelse i seks år. Han er politisk ansvarlig for blandt andet løb, cykling og outdoor og har været medlem af den fælles visionsgruppe for DGI’s og DIF’s vision Bevæg dig for livet siden starten af samarbejdet.

Har i perioden 2011-2017 været medlem af DGI Storkøbenhavns bestyrelse.

Han er uddannet i idræt og samfundsfag på Københavns Universitet og har tidligere bl.a. været leder af Røde Kors' gruppe af landskonsulenter.

Har dyrket alle idrætter i DGI undtagen Hundesport og Esport. Er p.t. aktiv på cykel og i løbeskoene udover medlemskab i fire foreninger: Birkerød Ro- & kajakklub, Furesø Golfklub, Dynamo Birkerød (fodbold) og Vedbæk Vikingelaug (helårsbadning).

Hvorfor genopstiller du til DGI’s hovedbestyrelse?

Jeg genopstiller, fordi jeg mener, jeg kan bidrage med meget idrætspolitisk erfaring. Jeg har også en bred faglig indsigt i idrætsområdet. Og så synes jeg, at jeg har nogle ret klare politiske holdninger, hvor man kan mærke DGI, der er med til at styrke en åben debat om vores værdier og prioriteringer.

Mød DGI's nye hovedbestyrelse

DGI ønsker, at flere børn og unge skal være aktive i idræt og foreningsliv. På årsmødet i 2018 blev der afsat 70 mio. kr. til at sikre børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Hvordan kan vi bedst bruge de midler, så de gør den største forskel?

Jeg tror, vi skal bruge ressourcerne så tæt på børnene som muligt. Det er landsdelsforeningerne, der sammen med foreningen skal afgøre, hvor indsatsen skal sættes ind, og hvilke børn og familier der har brug for den hjælpende hånd til at blive en del af foreningslivet.

Det er vigtigt at sige, at fokus på børn og unge i DGI ikke er nyt. Det er faktisk én af vores fire målsætninger. De 70 millioner ekstra er en understregning af den målsætning, at vi prioriterer børn og unge.

I DGI’s mission står der bl.a.; ”DGI vil med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idræt”. Hvordan synes du, det går?

Det går godt. Det glæder mig, at vi i DGI har mere fokus på at sænke barriererne for deltagelse. Jeg har i flere år sagt, at jeg gerne vil se flere bagagebærere og ”ét-kilometerløb”, og det er for at understrege, at vi skal møde folk med en udfordring, de kan håndtere og overskue.

Jeg mener, det er en klar opgave for DGI at brede idrætsbegrebet ud i retning mod, at det er lettere at deltage, og det viser, at vi tager ansvar. De, der har spået foreningernes og fællesskabernes endeligt, kommer til at tage fejl.  

DGI og DIF har den fælles vision Bevæg dig for livet. Hvordan forandrer det DGI?

Jeg mener, at Bevæg dig for livet forandrer DIF og idrætsdanmark meget mere, end det forandrer DGI. Vi skal glæde os over, at vores værdier og vores lokale tilstedeværelse er meget vigtig for Bevæg dig for livet.

Vi skal dog være opmærksomme på, at Bevæg dig for livet har et skarpt fokus på antallet, altså kvantiteten, og til en vis grad også disciplinerne. Jeg mener, at vi i DGI skal have øje for at bevare kvaliteten og styrke de indsatser, der går på tværs. Og så skal vi huske på, at vi er en folkeoplysende forening.

Har du en mærkesag, du vil fokusere på i din kommende periode som medlem af hovedbestyrelsen?

Jeg synes ikke, hovedbestyrelsen er en platform for meget specifikke mærkesager. Jeg synes, vi skal være bestyrelse for hele DGI. Men jeg har nogle overordnede retningsgivere for mit arbejde. Det er blandt andet, at vi skal fortsætte med at sænke barriererne for deltagelse – altså at give alle en passende udfordring.

Og så tror jeg, at vi skal til at huske lidt mere på, at vi er en folkeoplysende forening. Jeg synes, vi skal være bedre til at illustrere og italesætte alt det, vi gør, som har en demokratisk dannende og oplysende funktion som vores input til den generelle folkeoplysning.

Det skal vi, fordi det er grundlaget for den særstilling, vi har som organisation, men også fordi det er lige midt i DGI’s DNA at være folkeoplysende.