Nels Petersen fortsætter som næstformand i DGI

Nels Petersens CV

  • Næstformand i DGI siden 2018. Medlem af DGI’s hovedbestyrelse 2014-2018
  • Nels Petersen er født i 1953 og bor i Hillerød. Har tidligere bl.a. været kommunikationsdirektør i Falck og Nykredit og chefredaktør for Frederiksborg Amts Avis
  • Har deltaget som udøver eller med ledelsesopgaver i adskillige landsstævner siden 1971 og været frivillig leder i Frederiksborg Amts Gymnastikforening og DDGU-udvalg

Særlige arbejdsområder:

  • DGI Landsstævne 
  • Fitness og volleyball under Bevæg dig for livet
  • DIF og DGI's foreningspulje

DGI’s repræsentant i:

  • Skydebaneforeningen Danmark (bestyrelsesmedlem)
  • Lokale- og Anlægsfonden (bestyrelsesmedlem)
  • DGI-byen (bestyrelsesmedlem)

1. Hvorfor genopstiller du til DGI’s hovedbestyrelse som næstformand?

Jeg blev sidste år valgt på opfordring fra en lang række landsdelsformænd, da Charlotte blev valgt som ny landsformand. Det er så utrolig spændende en rejse, vi er på nu, at jeg fortsat gerne vil være med. Jeg har tiden, lysten, energien – og brænder for DGI-sagen.

Mød DGI's nye hovedbestyrelse

Jeg sagde i min valgtale sidste år, at jeg kom til at bruge kræfter på de indre organisatoriske linjer, ikke mindst på at være med til at skabe nye rammer for en stærkere dialog på det politiske niveau mellem landsplan og landsdelene. Etablering af Politisk Forum og større inddragelse af landsdelsbestyrelserne er eksempler herpå. Når den indre struktur og dialog er god, er det selvforstærkende i forhold til vores arbejde med idrætsforeningerne, kommuner og andre organisationer.

2. DGI ønsker, at flere børn og unge skal være aktive i idræt og foreningsliv. På årsmødet i 2018 blev der afsat 70 mio. kr. til at sikre børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Hvordan kan vi bedst bruge de midler, så de gør den største forskel?

Det har vi jo heldigvis allerede taget godt hul på i det forløbne år. I det store og hele er alle midlerne fordelt. 45 mio. kr. til landsdelenes særlige indsatser og 25 mio. kr. til en særlig storbysatsning. Landsdelene arbejder i disse måneder på højtryk på at fokusere og prioritere de tiltag, de i de næste år skal satse på, og Hovedbestyrelsen har givet tilsagn om støtte til flere meget konkrete indsatser i Aarhus, København og Vestegnskommunerne – alle indsatser, udviklet af landsdelene og tilpasset lokale forhold. Det er landsdelene, der sammen med foreningerne ved, hvor skoen trykker mest – og fra landsplan skal vi understøtte med faglighed og med at holde fast i de overordnede strategier i satsningen samt at pengene bliver anvendt fokuseret. Det er min oplevelse, at dette projekt har været med til at bringe organisationen tættere sammen om en samfundsmæssig vigtig sag.

3. I DGI’s mission står der bl.a.; ”DGI vil med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idræt”. Hvordan synes du, det går?

Jeg synes, vi arbejder os rigtig godt fremad. Vi har fået flere medlemmer, og jeg ved, at de folkevalgte, frivillige, ledere og ansatte på såvel lands- som landsdelsplan hver eneste dag arbejder dygtigt og målrettet på, at vi bliver endnu stærkere. Men formuleringen i missionen betyder jo også, at vi aldrig kommer helt i mål. For hvornår har vi ”flest mulige”? Fremgang fra år til år er tilfredsstillende for mig.

4. DGI og DIF har den fælles vision Bevæg dig for livet. Hvordan forandrer det DGI?

Jeg vil sige, at det i høj grad er udviklende for DGI. På mindst to områder: Før det første har det skabt en indre energi i organisationen, at vi har en så stærkt motiverende bevægelse om en fælles vision. For det andet har det i den grad styrket os som organisation, at vi er en del af et nationalt projekt. Vi er en del af fællesskabet i samfundet, og vi føler et stort ansvar for at løfte vores del af samarbejdet – ikke kun i forhold til DIF, men alle relevante samarbejdspartnere.

5. Har du en mærkesag, du vil fokusere på i din kommende periode som medlem af hovedbestyrelsen?

Det er helt klart en mærkesag for mig, at de tiltag, vi i det sidste år har taget med en stærkere politisk dialog mellem landsplan og landsdelene, vil sætte aftryk i hele organisationen i forhold til: Endnu bedre processer i arbejdet, højere kvalitet i det politiske arbejde og fællesskab, mere markant profilering af DGI i vores omgivelser, styrket samklang mellem de politiske og administrative niveauer – alt sammen til gavn og glæde for vores foreninger.

Og så vil landsstævnerne altid være en hjertesag for mig – et af DGI allerstærkeste fyrtårne.