God ledelsespraksis skal styrke tilliden til DGI

De delegerede på DGI’s årsmøde vedtog "God ledelsespraksis i DGI", der blandt andet skal øge gennemsigtigheden af bestyrelseshonorarer og eksterne tillidshverv.

'God ledelsespraksis i DGI' skal give retning og vejledning til hele DGI-organisationen. Foto: Adam Rieper (arkiv)

Fremover skal DGI arbejde med principper for god ledelsespraksis. I stil med Folketinget, der har et hvervsregister, hvor medlemmerne skal oplyse hverv og økonomiske interesser, og i stil med mange virksomheder, der opererer med begrebet ’good governance’. 

Til DGI’s årsmøde lørdag 14. november 2020 stemte de delegerede ja at indføre en række principper for god ledelsespraksis for DGI’s hovedbestyrelsesmedlemmer og den øverste administrative ledelse.

'God ledelsespraksis i DGI' indeholder seks grundlæggende principper:

  • Demokratisk medleven. Klare processer for udøvelse af indflydelse.
  • Tydelige formål og klar relevans af handlinger og ressourceforbrug.
  • Tydelighed og fairness. Tydelige regler og rammer samt fair procedurer for opfølgning.
  • Klarhed om fordeling af og udøvelse af ansvar.
  • Korrekt, præcis og tilgængelig information om beslutninger.
  • Tillid til DGI’s arbejde, både internt og fra den omgivende verden.

Læs hele dokumentet 'God ledelsespraksis i DGI'

Mere transparens 

DGI's næstformand Nels Petersen har siddet i spidsen for arbejdsgruppen, der har arbejdet med god ledelsespraksis, og det var derfor Nels Petersen, der fra årsmødets talerstol fremlagde forslaget. 

"Processen startede ude i virkeligheden ved at Line Krægpøth fra DGI Storkøbenhavn på årsmødet i 2019 efterspurgte vores holdning til mangfoldighed. Vi besluttede at sætte et arbejde igen," sagde Nels Petersen.

God ledelsespraksis har været til behandling i DGI’s hovedbestyrelse flere gange i løbet af det seneste år for at finde frem til en erklæring, der kunne samle stor tilslutning til årsmødet.

"Vi vil lave good governance og god ledelse for at synliggøre vores værdier og holdninger og skabe tillid både internt og eksternt, så alle kan se, hvordan vi arbejder. Vi vil vise åbenhed og god tone," sagde Nels Petersen. 

'God ledelsespraksis i DGI' skal ses som en overlægger for en lang række politikker og aftaler i DGI, for eksempel DGI's vedtægter, rammeaftalen med Kulturministeriet, honorarpolitik og privatlivspolitik. 

"Det skal gøre det lettere at være DGI’er," konstaterede Nels Petersen.

Det er en generel trend i samfundet, at man i offentligheden ønsker mere transparens i virksomheder og organisationer og har fokus på god selskabsledelse, og det skal DGI afspejle.

Gennemskuelige beslutningsprocesser

Nogle af de ting, der skal fuld åbenhed om, er honorarer til DGI’s hovedbestyrelsesmedlemmer, ligesom der skal åbenhed om medlemmernes andre offentlige tillidshverv og bestyrelsesposter.

Blandt de nye initiativer er også et princip om mangfoldighed og diversitet – både blandt organisationens ansatte og folkevalgte. Politikken er endnu ikke formuleret, men det skal en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hovedbestyrelsen og DGI’s landsdelsforeninger nu tage hul på.