Det blev der stemt om: Politik for mangfoldighed og diversitet i DGI

DGI vil fremme mangfoldighed, og derfor skulle de delegerede til årsmødet stemme om et forslag til en mangfoldigheds- og diversitetspolitik.

DGI skal have en relevant grad af mangfoldighed og diversitet på alle niveauer både politisk og administrativt. Og afspejle mangfoldigheden i foreningerne. Foto: Jens Hasse (arkiv)

Mangfoldighed og diversitet fører til mere kreativitet, dynamik og bedre beslutninger. Og til et stærkere sammenhold og fællesskab i og på tværs af DGI.

Sådan lød det i forslaget til Politik for mangfoldighed og diversitet, som de delegerede til DGI’s årsmøde skulle tage stilling til.

”Det er vigtigt, at vi i DGI afspejler den mangfoldighed, der er i foreningerne. Vi er en mangfoldig organisation, når vi ser på medlemsskaren i idrætsforeningerne, men når vi ser på vores bestyrelser og medarbejdere, så ligner vi i høj grad hinanden. Derfor ønsker vi med dette forslag at sætte fokus på styrkerne i at få en bredere palette af mennesker, der bruger deres kræfter på at gøre DGI endnu bedre,” siger Pia Allerslev, der er medlem af DGI’s hovedbestyrelse og har været formand for arbejdsgruppen bag forslaget.

Fakta

  • DGI’s årsmøde 2020 vedtog ”God ledelsespraksis i DGI”, og dermed forpligtigede DGI sig til at udarbejde en Politik for mangfoldighed og diversitet i DGI.
  • Siden har en arbejdsgruppe drøftet og udarbejdet en ny mangfoldigheds- og diversitetspolitik.
  • Arbejdsgruppen har bestået af Pia Allerslev fra DGI's hovedbestyrelse, Rasmus Munch fra DGI Midtjylland og suppleant til DGI’s hovedbestyrelse, Jonas Kallan Langvad fra DGI Østjylland, Anne Grete Thede Jensen fra DGI Midt- og Vestsjælland, Line Krægpøth fra DGI Storkøbenhavn og Per Frost Henriksen fra DGI Nordsjælland.

  • Forslaget, der præsenteres til DGI’s årsmøde 2021 er godkendt af DGI’s hovedbestyrelse efter høring i Politisk Forum.

Alle dele af det danske samfund

Politikken har særligt ambition om, at DGI’s ledelse og folkevalgte går forrest i arbejdet med at fremme diversitet og mangfoldighed.

Målet er, at forskellige indsatser skal øge tiltrækningskraft, fastholdelse og udvikling af frivillige, medlemsvalgte og ansatte fra alle dele af det danske samfund.

Politikken skal også være inspiration for idrætsforeningerne.

”Vi vil gerne have folk til at overveje, hvem man spørger eller ansætter fremadrettet. Spørger man dem man plejer, eller kan man tænke mere ud af boksen. Samtidig vil vi gerne anerkende dem, der allerede i dag gør en kæmpe indsats,” siger Pia Allerslev. 

En ambition om 30 procent

Politikken indeholder ambitionen om, at mangfoldighedskategorier skal udgøre minimum 30 procent. Mangfoldighedskategorier er køn, alder, etnisk oprindelse, handicap, seksuel orientering og religion. Der kan også være andre hensyn, for eksempel geografi.

Ambitionen vil i praksis for eksempel betyde, at 30 procent af dem, som sidder i en bestyrelse, ikke skal ligne de andre 70 procent. Hvis en bestyrelse for eksempel består af 100 procent mænd mellem 40 og 50 år, så bør der fremadrettet være 30 procent, der kommer fra én eller flere af de andre kategorier.

Det er op til den enkelte bestyrelse eller ledelse at drøfte og skabe opmærksomhed om hvordan mangfoldighed helt konkret skal tage form. For eksempel beslutte, om man vil have fokus på én eller flere mangfoldighedskategorier eller for eksempel lave forskellige indsatser fra år til år.

”Man skal ikke lade sig skræmme af tallet 30 procent. Man skal se det som et ønskeligt mål og være med til at sikre fokus på, hvordan vi kan være mere mangfoldige. Det vigtigste er, at vi bliver bevidste om de valg vi træffer i forhold til, hvem vi opfordrer til at stille op til en bestyrelse eller når vi ansætter,” siger Pia Allerslev.

Starten på en proces

Politikken skal følges op af forskellige indsatser, der kan være med til at kvalificere arbejdet i DGI og idrætsforeningerne. Og at mangfoldighed og diversitet er en forankret del af DGI’s ledelseskultur og aktiviteter.

”Ingen forventer, at det er fikset i morgen. Politikken er en start på en proces, hvor DGI siger ja til, at vi vil arbejde med det fremadrettet, for eksempel når der skal findes nye bestyrelsesmedlemmer,” siger Pia Allerslev.  

Mangfoldighed og diversitet er temaer, der fylder meget i hele samfundet. Og en række organisationer og institutioner har allerede udarbejder politikker på områder.

”Mangfoldighedsdiskussion er kommet for at blive, og det er værdifuldt, også for DGI, i forhold til at skabe endnu stærkere bestyrelser, ledelser og arbejdspladser,” siger Pia Allerslev.  

Det blev der også stemt om

De delegerede til årsmødet skulle også stemme om forslaget til ny honorarpolitik i DGI.

Samtidig skulle de delegerede tage stilling til, om vedtægterne for DGI’s Lånefond skal ophæves. Det nuværende navn og vedtægter giver anledning til misforståelser, og derfor fremsætter hovedbestyrelsen et forslag om, at navnet fremover bliver Lånepulje til facilitetsudvikling.

Lån fra puljen kan ydes til landsdelsforeninger, lokalforeninger, der er medlem af en landsdelsforening, og andre institutioner, der er tilknyttet DGI. Der er tale om bunden egenkapital i DGI øremærket til lån til faciliteter, der kan understøtte DGI’s strategier.

Hvis forslaget vedtages, vil Lånepuljen fremover alene et ansvarsområde for DGI’s Hovedbestyrelse.